Referater / Stiftende generalforsamling

Stiftende generalforsamling

REFERAT FRA STIFTENDE GENERALFORSAMLING TIL
FORENINGEN ”TEAM U – FRIVILLIG”
TORSDAG D. 20. APRIL 2017 KL. 19.00
KULTURHUSET, RYTTERKASERNEN, ODENSE

Initiativgruppen bød velkommen til den stiftende generalforsamling, og efterfølgende var der en kort debat / dialog om løst og fast. De formelle ting blev gennemgået, og det videre forløb blev foretaget ud fra udsendte dagsorden.

Poul Erik Petersen kunne oplyse, at der var udsendt indbydelser til den stiftende generalforsamling d. 29. marts 2017, og indbydelserne var tilsendt Vagn Hansen, Lars Gemmer og Kristian Viskum til videre formidling. Desuden er indbydelsen tilsendt LEV-Odense samme dag.

Pressemeddelelse er tilsendt Fyens Stiftstidende og andre lokale aviser i Odense. Er opslået under ”øvrige arrangementer” i aviserne.

STIFTENDE GENERALFORSAMLING
 
VALG AF DIRIGENT
Sonja S. E. Nielsen blev enstemmig valgt
 
VALG AF REFERENT
Poul Erik Petersen blev enstemmig valgt
 
REDEGØRELSE FOR FORENINGENS STIFTELSE
Baggrunden og idegrundlaget for stiftelsen af foreningen ”Team U – frivillig” ligger tilbage til sensommeren 2016, hvor der blev ydet frivilligt arbejde af en gruppe udviklingshæmmede – dels ved Odense Håndbold, og dels ved musikfestivalen Silhuetten.
Dette medførte en snak med Kirsten og Sonja, som begge repræsenterer foreningen ULF. De fandt baggrunden og ideen som et godt supplement til kommunens øvrige aktiviteter for målgruppen – bare det frivillige arbejde var i grupper.
Odense Kommune tilbyder frivilligt arbejde, dog kun på individplan.
Med dette som baggrund er der en tro på, at målgruppen kan have interesse for foreningens virke og aktivitet.
På den stiftende generalforsamling kom følgende kommentarer:
- Foreningen skal ikke træde nogen over tæerne, men må dog godt lige snitte ligtornen.
- Foreningen skal ikke stå som arrangør, vi er frivillige og støtter op.
- En frivillig i foreningen skal have telefon og være selvbefordrende.
- Den frivillige må gerne pege interesseområder ud.
- Foreningen skal afstemme forventningerne, både fra arrangøren, men også fra den frivillige.
- Foreningen skal kende opgaverne.
- Foreningen skal sørge for en god tone og et godt sammenhold.
 
- Forslag til LOGO blev fremvist – husk det skal være med ”øjne”.
- Foreningen skal oprette en hjemmeside.
- Foreningen skal hverve medlemmer via besøg på bo- og dagtilbuddene i Odense Kommune.
- Foreningen skal fremstille flyers og andet oplysende materiale.
- Foreningen kan kontakte Mediehuset for reklame på deres net og i folder / avis.
- Foreningens medlemmer skal være forsikret.
- Ved arrangementer skal foreningen udpege en koordinator, og det skal være en person som alle kender og føler sig tryg ved.
 
FORSLAG TIL VEDTÆGTER
Poul Erik vil inden næste møde se nogle vedtægter igennem, komme med et par forslag, og disse forslag er krydret med de overvejelser, som de tre tilknyttede studerende fra UCL vil fremtrylle. Deres involvering vil omfatte et værdigrundlag, den pædagogiske vinkel, samt etiske spilleregler.

Til orientering har foreningen de studerende i ca. 5 måneder, og der afholdes et møde på UCL d. 28. april 2017, hvor der laves en samarbejdsaftale.

FORSLAG TIL FREMTIDIGT ARBEJDE
Foreningen har ikke lagt sig fast på nogle arrangementer, og dette skyldes naturligvis, at der ikke er et korps af frivillige.

Det bør nok nævnes, at foreningen skulle være forsigtig med at have faste aftaler med en arrangør således, at det var hver tirsdag eller hver anden tirsdag, at foreningen skulle have frivillige i arbejde. Det må gerne varieres.

FORSLAG TIL BUDGET OG KONTINGENT
Vi har en formodning om, at budgettet kan sammensættes på forskellig vis. Det kan være via ansøgning af § 18 midler v/ Odense Kommune, og så kan det være via aktiviteter, som på den ene eller anden måde er ”betalingsjob”.

Vi endes om at der for nuværende ikke skal være kontingent, idet frivillige ikke skal betale kontingent for at deltage i aktiviteterne. Foreningen vil senere overveje, om der skal indføres et medlemsgebyr (engangsbeløb) – men dette tages op på et senere tidspunkt.

Poul Erik vil undersøge muligheden for at få et CVR – nummer, idet en forening af denne karakter, skal have et CVR – nummer. Ellers kan der ikke søges § 18 midler, fonde eller EU midler.

Det er vigtigt at det fremgår af ansøgningen, at foreningen skal have en telefon og en computer til rådighed.

VALG AF FORENINGENS BESTYRELSE
Valgt blev: Lone Toppel, Kirsten Bastholm, Mette Hansen, Sonja Nielsen, Peter Pedersen, Henk Fich og Poul Erik Petersen.
Som suppleant blev valgt: Karina Kudsk.

Ved næste møde, som er aftalt til onsdag d. 10. maj 2017 kl. 19.00 i Kulturhuset, Rytterkasernen, Odense vil bestyrelsen tage stilling til, hvem der er valgt for et år, og hvem der er valgt for en to årig periode.
 
VALG AF REVISOR
Valgt blev: Jørn Raaschou (formand for forældrerådet v/ Odense Værkstederne)
 
EVENTUELT
Dirigenten takkede for god ro og orden, og mindede om, at næste møde er d. 10. maj 2017 kl. 19.00. Kirsten Bastholm sørger for møderum – håber vi!