Referater / Referat 3.6.2019

Referat 3.6.2019

Referat fra BESTYRELSESMØDE
I TEAM U – FRIVILLIG
MANDAG D. 3. JUNI 2019 KL. 18.30
v/ METTE HANSEN

Dagsorden

Godkendelse af sidste referat (18. marts 2019)
Referatet godkendt uden yderligere kommentarer.

Godkendelse af referatet og evaluering af generalforsamlingen (24. april2019)
Referatet godkendt. 40 TUF medlemmer deltog, dejligt med de mange fremmødte.
P.E bød på bestyrelsens vegne velkommen til Lotte som nyt bestyrelsesmedlem.

Godkendelse af dagens dagsorden
Dagsorden godkendt, nyt pkt. 9 - ”røre i andedammen” (forklaring følger)

Evaluering af afholdte aktiviteter og opgaver
¤ Kredsløbet 2. april
Vi deltog med 6 personer. Dette var nok årets (indtil nu koldeste løb) Det var vist godt vi var der som vejvisere ellers er det ikke helt klart om løbsdeltagerne havde fundet rundt på banen. Det var lidt svært at finde ud af, hvornår løbet egentlig sluttede, da deltagerne selv valgte hvor langt de ville løbe. Rimeligt ”nedfrosset” forlod vi løbet ved ca. 20.30 tiden.
¤ OIK – Old Boys stævne 12. – 14. april
Meget stor ros fra OIK. til hjælperne fra TUF. Alle deltagerne synes det havde været godt og hyggeligt at deltage. Selv Sonja der fik sin fod i klemme under et bord – AV, men så blev hun bare lagt på is.
¤ Odense Spiser sammen 23. april
Bordene i Rådhushallen var dækket da vi kom, det var ellers noget af det vi skulle ordne. Der blev serveret vand og passet garderobe mv. Det havde været lidt svært med fordelingen af opgaverne ”hvem gør hvad og hvornår”. Det kan vel til tider synes lidt ”forvirrende” men vi skal hele tiden huske på at alle deltager på frivillighedens basis, hvilket kan betyde at ingen sådan rigtig har taget styringen for, hvem bestemmer egentligt?
¤ Mangfoldighedsdagen 11. maj
Her havde vi ingen opgaver, men enkelte gik med i ”mangfoldighedens” karavane gennem Odense. Vi var på dagen nomineret til en pris: ”mangfoldighedsprisen, men desværre løb vi ikke med prisen. Vi fik en buket blomster, som Peter fik med hjem.
¤ Odenseløbet 12. maj
Kort fornøjelse – vi stod tidligt på banen, og efter ganske kort tid var alle løberne forbi, og det var vores Tjans så ligeledes. Men kaffen var god.
¤ Frivilligbørs 15. maj
Stor succes, masser af folk og frivillige i Borgernes hus (BH) TUF og ULF kørte et lille parløb. Gode kontakter blev etableret og dette lige fra Bisiddergruppen, Ældregruppen på Eddavej og lokaleudlåning i Arkaden.
¤ Kreta mødet 22. maj
Turen er klar og 8 deltagere glæder sig til ferie, og kulturelle oplevelser!
¤ Femina løbet 23. maj
Fire mandlige og en enkelt kvindelig fra Team U - frivillig dirigerede ca. flere tusinde kvindeben og kroppe den rigtige vej. Vi oplevede problemer med en løber der fik meget kraftigt næseblod. Alle de andre løbere forventede vi gjorde noget – Henk ofrede sit lommetørklæde, men vi er ikke samaritter. ”Efterspil”, hun overlevede!
¤ Eventyrløbet 30. maj
Udlevering af vand/frugt, uddeling af massevis af flyers, der var dog så meget, at P.E. på listig vis fik placeret store mængder overflødigt materiale i en container, vist nok til papir eller småt brandbart!

Kommende aktiviteter og opgaver
¤ Tinderbox 28. – 30. juni
Alt er timet og tilrettelagt. Peter har lagt alt ind på hjemmesiden og 15 personer er klar i arbejds- og festtøj. P.E har sørget for, at alle hjælpemidler er tilstede (poser, tænger, handsker mv.) Så skal det da også lige nævnes, at vi har fået selvstændig kontrakt, så det frivillige arbejde lønnes med 7.300 frivillighedskroner. Stærkt!
¤ Torsdagskoncerterne 4. – 11. – 18. – 25 juli
Vi kender ikke helt opgaverne endnu, men mon ikke det bliver som sidste år.
¤ Ed Sheeran koncert 28. – 29. juli
Der forhandles med SIKO om at få lidt for arbejdet. Yderligere information lægges på hjemmesiden fredag.
¤ Silhuetten 16. august
Nærmere informationer senere. Vi har opgaver ved indgangen, hvor vi skal scanne og sælge billetter, samt give deltagerne armbånd på.

Dagens budgettal og mulige indkøb
Mette fortalte at der står 11.164kr. på kontoen. Dejligt.
Vi behandlede ikke nye indkøb, men nyder formuen lidt endnu.

Nyt fra Borgernes Hus og kurset i efteråret
Onsdagsåben: Kirsten og Sonja fortalte, at der var 4 besøgende. Der er planer om, at vi fremover vil invitere en ”hemmelig” gæst. Fastholder også i sommerferien.
Kurset i efteråret er ikke helt på plads. PE forhandler videre omkring undervisere.
Holdet i Borgernes hus har taget initiativ til at flytte kontoret over i Kongens Have den 16. og den 23. juli fra 12-15.

Mulighed for lokale i Claus Bergs Gade
P.E kunne orientere om muligheden for kontor i Claus Bergs Gade, idet foreningen Lyset flytter til nye lokaler. Lokalerne ligger desværre på 1. sal, men lad os nu se, altid rart med et sted, hvor vi kan opbevare alle vores remedier og holde møder.

”For at undgå røre i andedammen”
Det er vigtigt at vi alle er frivillige, altid tænker og handler, så der er plads til alle, og alle de små særheder vi selv og andre bærer rundt på, skal vi lære at se som kvaliteter, og ikke som irriterende – se, så vil vi fortsat være en fantastisk mangfoldig forening! Og det er jo det vi alle ønsker – ikke sandt.
Skulle du alligevel igennem dit arbejde i vores fantastiske forening støde på noget du ikke forstår - så prik sidemanden/kvinden på skulderen og søg et godt råd!

Eventuelt og kommende møde
Afventer besked om deltagelse i projekt ”Ren Natur”, og næste møde er fastsat til tirsdag d. 10. september kl. 18.30 – 21.00 i Borgernes Hus
 

Venlig hilsen
 
”Nyansat” referent, Henk