Referater / Referat 12.3.2018

Referat 12.3.2018

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET I ”TEAM U – FRIVILLIG”
MANDAG D. 12. MARTS 2018 KL. 19.00 I BORGERNES HUS, ODENSE C

MØDETS DAGSORDEN:
 
Godkendelse af sidste referat (15. januar 2018)
Godkendt uden yderligere kommentarer
 
Godkendelse af dagens dagsorden (eller nye punkter?)
Ferietur og ny koordinator
 
Kickstarterprisen
Annika og Brian har haft Kickstarterprisen i ca. et par måneder, og nu skal den videre. Poul Erik klarer dette, og inden længe vil ”den heldige” kunne spottes på hjemmesiden og facebook.
 
Dagens budget (opdatering)
Budgettet fremlagt, og på kontoen står der ca. 17.000 kr.

§ 18 midler for 2018
Som tidligere nævnt fik foreningen tilført § 18 midler for 2018, og der er ønsker om indkøb af regnslag og sikkerheds- eller refleksveste. Mette er på opgaven.
 
 
Kommende aktiviteter

Uha, der er mange, og inddelt pr. måned ser de ud som følgende:

Spis sammen dag 26. april
Eventyrløbet 10. maj
Royal Run 21. maj
Femina Kvindeløb 24. maj
Odenseløbet 3. juni
Tinderbox 28. – 30. juni
DHL – Stafetten 14. – 16. august
HCA Festivals 20. – 25. august
Odense Film Festival 27. august – 2. september
Silhuetten (bod) 30. august
Moserunden 4. september
Familieløbet 13. september
HCA Marathon 30. september
Lysløbet 5. december
Nytårsløbet 31. december

Medlemsmøde og generalforsamling afholdes torsdag d. 19. april kl. 19.00 og formanden sørger for lokale, indkaldelse, kaffe og kage. Datoen er fastsat, så hold øje med stedet på hjemmesiden og på facebook.
Ligeledes vil blive omdelt indkaldelse til medlemmerne. Håber, at vi på medlemsmødet kan få en person til at fortælle om ”ensomhed” og hvad det medfører, og så vil aktivitetskalenderen blive fremvist – og måske allerede der kan der findes folk til opgaverne. 
 
Spis sammen dag i uge 17 (torsdag d. 26. april 2018) er i ”støbeskeen”, og der vil snarest blive udsendt invitation. Som det allerede fremgår, er arrangementet foreløbigt planlagt til arealerne omkring Skovsøen i Odense, men et nyt forslag ”pillede” det af pinden. Dette grundet det ustabile vejr. Information om nyt sted med tidspunkt vil snarest blive omdelt. Tilmelding nødvendig. Men sæt kryds i kalenderen 26. april – og gerne kl. 16.30.

Møde med Odense Kommune og kommunens Frivillighedsambassadørerne finder sted 20. marts i tidsrummet 12.30 – 15.15 på adressen Ørbækvej 100. Fra Team U – frivillig deltager Lone, Kirsten og Poul Erik. Mette spørger en person om deltagelse. Emnet er: Fællesskaber og relationer.

Kontakt til Tinderbox arbejdes der videre med, og så snart der er en afklaring, annonceres dette.Evaluering af aktiviteter

Mødet med Høje- Taastrup Kommune gik fantastisk, og Conny gjorde det bare så godt. De ved nu hvem Team U – frivillig er, og var noget misundelige over, at de ikke har en sådan forening i deres kommune.

Historiens Hus og Social- og Sundhedsskolen Fyn var et par gode arrangementer, selv om deltagelsen var minimal. 6 – 7 medlemmer deltog, men de fik til gengæld fuld valuta for pengene.

Møde med Kim Bøg-Jensen vedr. et Frivilligcenter for målgruppen blev modtaget yderst positivt, og der arbejdes videre med muligheden. Der skal findes egnet lokale, og så skal der findes personer der vil være aktive frivillige i et sådant tilbud. Også økonomi skal undersøges.

Møde med Socialstyrelsen gik godt, og der er en del puljer at søge. Fremtiden vil vise, om Team U – frivillig kan få midler til bl.a. ovenstående Frivilligcenter.
 

Orientering

CFSA – Center for Frivilligt Socialt Arbejde (portal) optager kun landsdækkende foreninger, så vi må nøjes med ”de lokale”, hvilket også er tilfredsstillende.

Ansøgning fra Sølund Fonden vedr. kamera er bevilget, så nu skal Peter bare få tingene indkøbt. Peter har bolden.
 

Eventuelt

Ny koordinator er fundet. Vibeke Mogensen har forladt arbejdsmarkedet, og er meget interesseret i at være koordinator i Team U – frivillig. Vibeke inviteres til medlemsmødet og generalforsamlingen.

Der har tidligere været talt om ferietur arrangeret af foreningen, og dette gøres der nu noget ved. Poul Erik har bolden, og der vil snarest komme en udmelding. Datoen 16. september er aktuel.

Næste møde finder sted torsdag d. 19. april kl. 18.00, altså 1 time før medlemsmødet og generalforsamlingen. Sted kommer senere.

Referent: Poul Erik (12.03.2018)

P.S. – Sonja ville tale med Marianne Kragmann angående en person, der kan fortælle om ”ensomhed”. Så der har Sonja bolden, som man siger.