Referater / Referat 11.12.2017

Referat 11.12.2017

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET I
”TEAM U – FRIVILLIG”

MANDAG D. 11. DECEMBER 2017
DRUEN OG BØNNEN, ODENSE C
 
Dagsorden:

Godkendelse af sidste referat (10. oktober 2017)
Der vil senere i referatet indgå en rettelse vedr. tøjvask.

Godkendelse af dagsorden
Ingen yderligere punkter.

Kickstarterprisen
Robert har nu haft statuetten, og der var enighed om, at overrække den til Annika og Brian ved førstkommende aktivitet på Munkehatten d. 14. december.

Dagens budget
Kassebeholdning på ca. 9.000,- kr. og disse anvendes til indkøb af fleecetrøjer, termokander, tasker til profiltøj og en eller to store rygsække, som kan anvendes ved kommende aktiviteter. Mette og Poul Erik står for diverse indkøb inden årets udgang.

Betaling for tøjvask
I sidste referat fremgik det, at tøjvask beløb sig til 30,- kr. Dette er ikke korrekt, da aftalen var 50,- kr.
Ansøgning af § 18 midler for 2018
Af Odense Kommunes hjemmeside fremgår det, at Team U – Frivillig får tildelt 20.000,- kr. til diverse indkøb og aktiviteter i 2018.

Evaluering af
Efterårsløbet og Lysløbet gik godt, og det var specielt flot at se, når løberne kom løbende med pandelamper ved Lysløbet.
 
Stor ros fra HCA Marathon for vores deltagelse ved alle arrangementer, og de vil meget gerne fortsætte samarbejdet i 2018. Line skal nok holde kontakten.

Klubarrangementerne på Munkehatten har været spændende, og som nævnt slutter klubarrangementerne d. 14. december.

Odense Ishockey Klub (Lone og Poul Erik har ”pucken”)

Forældreaften m/ banko på Skovgården gik godt, selv om den lovede mad udeblev. Deltagerne var sultne, og derfor blev der indkøbt pizza.

Medlemsmødet 13. november
Nåede ikke evalueringen, men stor tak til de fremmødte.

LEV’s kredscamp 28. oktober og konference vedr. frivillighed 5. december
2 spændende arrangementer, og Poul Erik vil gerne takke Peter for et godt power point til kredscampen. LEV er meget begejstret for projektet, og der var store roser til Team U – frivillig.

Handicapprisen 2017
Blev tildelt foreningens formand, som i den grad takker bestyrelsen og medlemmerne for ”fantastisk opbakning”. Uden denne opbakning ville ideen bare være en god ide. Så 1000 tak for aktiv involvering.
 
Kommende aktiviteter
Munkehatten d. 14. december kl. 16.30 – 19.30. Der afholdes julefrokost for beboerne, og Sonja, Kirsten, Robert, Annika og Brian deltager med Poul Erik som koordinator.

Nytårsløbet d. 31. december er endnu ikke afklaret, idet kontakten ligger ved Ivan, som er løbets koordinator.

Eventuelt
Tinderbox 2018 (skal foreningen selv, og ikke sammen med URK) Poul Erik vil undersøge muligheden, idet foreningen derved vil kunne tjene et honorar for aktiv deltagelse. Derved vil pengene ikke gå i URK’s kasse.

Næste møde
15. januar 2018 kl. 19.00 i Kulturhuset, Rytterkasernen, og Kirsten sørger for lån af lokale. Kaffe og lidt mundgodt.

Referent
Poul Erik (12. december 2017)

Glædelig Jul og Godt Nytår – og 1000 tak for indsatsen. Unik team.