Referater / Referat 10.9.2019

Referat 10.9.2019

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET I TEAM U – FRIVILLIG
TIRSDAG D. 10. SEPTEMBER 2019 KL. 18.30 i BORGERNES HUS, Lok. 3.2

Afbud: Henk var smuttet til Mallorca.

Dagsorden

Godkendelse af sidste referat
¤ Referatet blev gennemgået uden kommentarer

Godkendelse af dagens dagsorden
¤ Der kom yderligere nogle punkter på, og de var som følgende:
Medlemsmøde og julemøde, indlandstur 2020, Tysklandstur samt ”hvad skal vi bruge vores tjente penge til?"

Sidste nyt fra formanden
¤ Intet nyt er godt nyt. Det var de ekstra punkter som fremgår af dagsordenen.

Evaluering af afholdte aktiviteter og opgaver

¤ Tinderbox 2019 var igen en kæmpe oplevelse, og der blev igen skraldet med stor energi. Der var enkelte udfordringer med opgaverne, og specielt ”arbejdstid” er vigtigt fremadrettet. Savnede smutvejen til frivillighedsområdet samt mulighed for at hente vand. Cykelparkeringen tror vi ikke på, at vi kan ændre. Stor tilfredshed og mange søde folk.
Eftersweep var dog noget af en udfordring.

¤ Torsdagskoncerterne var lidt af en fuser, idet der ikke var så mange opgaver. Det blev fortrinsvis til en masse hygge, et par øl billetter – og det var næsten det. Fremtiden vil vise om disse koncerter fortsætter.

¤ Koncert m/ Ed Sheeran var også en kæmpe oplevelse. Team U – frivillig var i samarbejde med SIKO, og det var ganske i orden. Der var også eftersweep, men dog ikke så meget affald som ved Tinderbox.

¤ Silhuetten blev stille og rolig, da besøgstallet var minimalt. Opgaverne blev klaret til alles tilfredshed. Dog var vores info stand for tæt på musikområdet. Svært at snakke med folk på grund af musikstøj. PE kunne oplyse, at det nok var den sidste gang Silhuetten blev planlagt, da Odense Kommune ikke bakker op om festivalen. Vi får se.

¤ Kredsløbet var ganske overkommeligt, da vi kun skulle være der i kort tid. Tidligere var vi i Ansgar anlæg i flere timer, men denne gang kun 1 time. Efterfølgende måtte løberne eller de gående selv finde vej.

¤ HCA Festivals bød på god mad og en ”sød gammel dame”. Opgaverne var også gode, trods lidt forvirring på dag 2. Vi skulle være på Gråbrødre Plads, men blev bedt om at snuppe opgaven på Odeon. Enkelte måtte dog videre til Magasinet på grund af afbud fra andre frivillige. Sådan kan det gå, og vi må indstille os på fleksibilitet. Lotte huskede os alle på at være en del af festivalens ”facebookside”, idet der er mange gode oplysninger og gratis arrangementer.

¤ Rap om Kap i Munke Mose var både spændende, men også lidt kedelig. Bedre planlægning næste gang, da der var en del forvirring.

Kommende aktiviteter og opgaver

¤ Ferieturen til Kreta er på plads og alle 10 er rejseklar.

¤ Netværksmøde i Høje Taastrup onsdag d. 25. september. PE finder ud af deltagelse, togtider og meget andet godt.

¤ Frivilligdag og Frivillig Galla er 2 gode arrangementer d. 27. september. Frivilligdag er på Munkehatten, som gerne vil takke de frivillige. Gallaen er på Posten, og som det ser ud i øjeblikket har vi 4 pladser. Hvem der deltager kommer senere, idet der er tvivl om Kirstens og Sonjas tilmelding via ULF eller TUF

¤ HCA Marathon d. 29. september er på plads, og vi får de samme 5 poster som tidligere. PE kontakter alle deltagerne snarest.

¤ Omdeling af flyers for Danmission i Skibhuskvarteret påbegyndes mandag d. 30. september. Der skal omdeles 3000 stk. og foreningen tjener derved 3000,- kr.

Dagens budgettal og mulige indkøb

¤ Små 28000,- kr. på kontoen, foruden de midler vi har til undervisning. Ikke så ringe endda, og da vi for nuværende ikke har større indkøb, kan midlerne anvendes til oplevelser.

Nyt fra Borgernes Hus og kurset i efteråret

¤ Alt vel i Borgernes Hus og kurset er ikke helt planlagt endnu. Henk har stillet sig til rådighed som underviser.

Og de ekstra punkter
 
¤Indlandsferie 2020 tages op på medlemsmødet og julemødet som afholdes 26. november. Vi starter med et bestyrelsesmøde kl. 18.00 en times tid, hvorefter der er medlemsmøde og julemøde. Samtidig findes dato for Tysklandstur.

¤ Hvad skal foreningens indtjente midler gå til?
Mange gode forslag og dette drøftes videre på kommende møde.

Eventuelt og kommende møde

¤ Intet under eventuelt og kommende møde er som nævnt 26. november kl. 18.00, efterfulgt af medlemsmødet og julemødet.
PE vil lede efter det bedste sted at afholde møderne.


Ref. Poul Erik (12. september 2019)