Referater / Referat generalforsamling 19.4.2018

Referat generalforsamling 19.4.2018

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I TEAM U – FRIVILLIG
Torsdag d. 19. april 2018 kl. 20.00
Kulturhuset, Rytterkasernen.
 
Dagsorden ifølge vedtægterne:
 
Valg af dirigent:
Bestyrelsen peger på Rikke Gravgaard Sørensen som dirigent. Enstemmig valgt.
 
Valg af referent:
Forsamlingen peger på Poul Erik Petersen. Enstemmig valgt.
 
Formandens beretning til godkendelse:
Beretningen vedlagt referatet.
Godkendt.
 
Kassererens beretning til godkendelse.
Godkendt.
 
Fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsen indstiller til, at kontingentet forbliver på samme niveau som nuværende, og det betyder gratis medlemskab.
 
Indkomne forslag:
Ingen indkomne forslag.
 
Valg til bestyrelsen:
Følgende er på valg i lige år: Lone Toppel, Sonja Nielsen, Peter Pedersen og Henk Fich. Alle modtager genvalg.

Conny Jørgensen og Lisbeth Schütter stiller op til bestyrelsen, og derfor blev der foretaget et valg. Stemmesedler blev omdelt og følgende blev valgt.

Lone Toppel, Sonja Nielsen, Peter Pedersen og Henk Fich for en 2 årig periode.

Valg af suppleant:
Forsamlingen enedes om at Conny Jørgensen og Lisbeth Schütter indtræder som suppleanter, og de vil fremadrettet deltage i bestyrelsesmøderne.
 
Valg af revisor:
Jørn Raaschou har tilkendegivet, at han gerne stiller op som revisor. Jørn blev enstemmig valgt.
 
Eventuelt:
God dialog, bred tilfredshed, ros til bestyrelsen og medlemmerne, og en undren over, at der ikke er medlemmer på medlemslisten, der til daglig arbejder på Skovgården. Det må vi se at gøre noget ved.

Præsentation af Vibeke Mogensen, som gerne vil være Koordinator i Team U – frivillig. Super og velkommen. Karen Löwenstein har ligeledes ønske om samme rolle, så nu må hun snart præsenteres.

Poul Erik Petersen (20.04.2018)

----------------
 
FORMANDENS BERETNING 2018
FORENINGEN ”TEAM U – FRIVILLIG”

Ja, så nåede vi gennem det første år af Team U – frivillig levetid, og jeg er utrolig glad for at det er et år, hvor vi i fællesskab har opnået så meget.
Tænk sig, at en så ung forening allerede er så kendt i Odense Kommune, blandt en masse arrangører, på dagtilbuddene, botilbuddene, i forældre og pårørende kredse, i Høje Tåstrup Kommune, i LEV kredse og helt sikkert flere – og uden at sige for meget, modtager vi ros og anerkendelse fra alle sider.
Det skyldes ikke kun bestyrelsen og deres arbejde, den væsentligste årsag er, at medlemmerne stort set altid står klar og er aktive, når der tilbydes nye opgaver.
Nogle af medlemmerne har ikke været med endnu, nogle 1 – 2 – 3 gange, og så er der dem, der altid står klar, når der kommer en opgave ind med megen kort varsel. Jeg er naturligvis ked af, at vi ikke altid kan dele ”sol og måne” lige, og derfor er jeg også sikker på, at vi har skuffet nogle af foreningens medlemmer. Og det vil jeg gerne undskylde for og håbe, at vi kan gøre det bedre i det kommende år.
Inden jeg skrev denne beretning, var jeg lige inde og kigge på vores hjemmeside og vores facebook profil. Og hold da op – sikke en masse aktiviteter i form af møder, i form af gode opgaver og kan vi bare leve op til dette i det kommende år, kan jeg, vi og foreningen kun være stolte.
Hvilke opgaver havde vi så det første år, ja, vi var ved Tinderbox, vi var til HCA Festivals, vi var ved 3 forældre-pårørende arrangementer på Skovgården og Camillagården, vi var ved flere løb arrangeret af HCA Marathon, vi var ved klubaftner på Munkehatten – hele 3 gange, vi var ved Frivillighedsdagen på Munkehatten – og i den forbindelse var vi også ved kommunens frivillighedsaften på Posten, hvor vi modtog årets Kickstarterpris for en nystartet nytænkende forening.
Vi har holdt foredrag for Høje- Tåstrup Kommune, vi har været i Historiens Hus og på Social- og Sundhedsskolen Fyn, vi har været ved Odense Ishockey Klub, Odense Håndbold Club, og så har vi også deltaget i et møde, hvor kommunens Frivillighedsambassadører var til stede. Lige nu udstiller vi i Borgernes Hus som månedens forening, og sådan kunne jeg blive ved – et helt fantastisk år – og 1000 tak til alle for det.
Hvad bringer så det kommende år – ja, det må tiden vise, men allerede nu er der lavet en masse aftaler, som I også kunne se ved det netop afholdte medlemsmøde. Jer der er til stede ved denne generalforsamling ved nu hvornår der er opgaver, og så håber jeg, at vi i nærmeste fremtid kan sprede budskabet til de medlemmer, som ikke kunne deltage her i dag.
Men ud over at takke bestyrelsen og jer som medlemmer, skal der også lyde en stor tak til alle de arrangører som tilbyder os gode frivillighedsjob. En kæmpe tak skal også lyde til Odense Kommune, idet de har bevilliget os de penge som gør, at vi kunne indkøbe en masse profiltøj, lidt kontorartikler, og kaffe til medlemsmødet, samt en lille pose slik ved bestyrelsesmøderne. Alt det budgetmæssige kommer senere, når Mette fremlægger regnskabet.
Slutteligt har jeg også en personlig tak til jer alle – og den skal I have fordi, at uden jer, havde jeg aldrig modtaget årets Handicappris 2017. Utrolig stolt og tak til dem der indstillede mig. Den lille flotte skulptur står hjemme på hylden, og hver gang jeg ser den, ryger der 1000 tanker gennem hovedet – samt billeder af jer alle og de opgaver vi fælles har klare til UG.
Som jeg nævnte tidlige, fik Team U – frivillig også kommunens Kickstarterpris, men da vi ikke har et kontor, er den blevet til en vandrende pris blandt medlemmerne. Da vi kun har en pris, og der måske nogen der mener at det er deres tur, ville det være nemmere hvis vi havde 50 priser, så kunne alle få, men – altid godt at have noget at stile efter.
Og nu, hvor jeg fik sagt kontor bør nævnes, at vi har fået lov til at have et areal i Borgernes Hus, hvor Team U – frivillig vil holde til 2 – 3 dage om ugen. Vi skal inden indvielsen lige have snakket med forskellige samarbejdspartner, indkøbt telefon og computer, et par reklameskilte, og så går jagten i gang med at finde borgere der vil være med. Når alt dette er på plads, åbner vi som forening verdens første Frivilligcenter for vores målgruppe, og det kan vi kun være stolte af. Så også en tak til Frivilligcenter Odense og Center for Civilsamfundet for muligheden.
Jeg tror det er bedst at slutte beretningen nu, og dette vil jeg gøre med en kæmpe tak til alle involverede – og så håber jeg, at vi ses ved ”spis sammen” arrangementet d. 26. april kl. 16.30 i Kongens Have – med efterfølgende gåtur til havneområde og fællesspisning i Storms Pakhus. Og husk – turen til Tyrkiet, der er 2 pladser.
Tak.

Poul Erik Petersen (19.04.2018)