Referater / Medlemsmøde 13.11.2017

Medlemsmøde 13.11.2017

REFERAT FRA
MEDLEMSMØDE FOR ”TEAM U – FRIVILLIG”
Mandag d. 13. november 2017 kl. 19.00
Kulturhuset, Rytterkasernen

Velkomst v/ formanden, som var svært glad for at se så mange. Har gennem den sidste måned fortalt om Team U – frivillig ved flere lejligheder, og i den anledning har Peter lavet en power-point, som også fremadrettet nok skal blive vist. Den fortæller i billeder, hvad foreningen har fået tiden til at gå med siden ”fødslen”.

Så alt i alt, de første 4 punkter i den udsendte dagsorden blev gennemgået via power-point.

Fremtidige opgaver:

16. november kl. 16.00 – 18.30 Munkehatten
Frivillige: Robert og Poul Erik

23. november kl. 17.30 – 21.30 Skovgården
Frivillige: Kim, Susanne, Ulla, Brian, Joan, Sonja og Poul Erik

30. november kl. 16.00 – 18.30 Munkehatten
Frivillige: Robert, Jørgen og Poul Erik

6. december kl. 17.00 – 21.00 Lysløbet
Frivillige: Conny, Jørgen, Henk, Kirsten, Kim og Poul Erik

14. december kl. 16.00 – 19.00 Munkehatten
Frivillige: Annika, Brian E, Robert og Poul Erik

Slutteligt Odense Bulldogs (Ishockey) – der var mange der gerne ville være frivillige, og navnene gives videre til Lone Toppel, idet hun har kontakten til klubben.

Fremtidens opgaver i det nye år:

Team U – frivillig måtte gerne kontakte så mange foreninger som muligt. Stor interesse for Tinderbox og andre koncerter, men også forskellige arrangementer i sportsverdenen. Fodboldklubben Enghaven og Hockeyklubben Lundhaven har måske stævner. Og Odense Marathon – gerne vejvisere ved diverse løb. Måske Odense Håndbold.
Kirsten Bastholm nævnte et arrangement for bosteder i Odense Kommune. Hun har som bestyrelsesmedlem ”bolden” for nærmere undersøgelse.


En hel del fra referentens forslagsblok:

Var det en god ide med et foreningsblad, et nyhedsbrev, eller skulle vi benytte Odense Værkstedernes blad.
Aktiviteterne skal meldes ud i god tid, og hvordan kan dette lige gøres bedst muligt. Der er et stort koordineringsarbejde, så alle medlemmer deltager aktivt og på lige fod – dog ud fra interessefelter.
Kan foreningen snart indkøbe varme trøjer med logo, da poloerne ikke dur ved alle årstider.
Hvordan skal kommunikationen være til medlemmerne.
Hvor meget kan vi bruge foreningens hjemmeside (www.team-u-frivillig.dk)
Hvor meget kan vi bruge Facebook.

Bestyrelsen holder møde d. 11. december, og der vil alle ovenstående punkter være på dagsordenen. Referatet er altid at finde på hjemmesiden.

Lysløbet d. 6. december – alle er velkommen, og dette både som vejviser eller hepper. Det ville være dejligt at mødes.


Kickstarterstatuetten:
 
Bestyrelsen har vedtaget, at denne statuette skal være en vandrende sag blandt medlemmerne, som har gjort sig særlig bemærket ved aktiv deltagelse. Første medlem blev: Robert, som har den frem til nytår.


Slutteligt tak for fremmødet, tak for aktiv deltagelse og tak til Café Klare for kaffe/the og kage. Glædelig jul og godt nytår.


Referent: Poul Erik (15. november 2017)

PS: De omtalte reklamekuglepenne kom dagen efter mødet. Poul Erik omdeler.