Referater / Indkaldelse til generalforsamling 2024

Indkaldelse til generalforsamling 2024

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I TEAM U – FRIVILLIG

Mnadag den 8. april 2024 kl. 19.00 på Odenseværkstederne, Bymidten

Dagsorden:

Punkt 1. Valg af dirigent.

Punkt 2. Valg af referent.

Punkt 3. Formandens beretning.

Punkt 4. Kassererens beretning.

Punkt 5. Fastsættelse af kontingent.

Punkt 6. Valg af bestyrelse.
Ulige år: Formand og Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer.
Lige år: Næstformand og 2 Bestyrelsesmedlemmer.

Punkt 7. Valg af 2 suppleanter.

Punkt 8. Indkomne forslag.

Punkt 9. Eventuelt.

Vh. Formanden