Referater / Referat generalforsamling 2023

Referat generalforsamling 2023

Referat af GENERALFORSAMLING I TEAM U – FRIVILLIG
 
Onsdag den 19 april 2023 kl. 18.30, Odenseværkstederne Bymidten
Dagsorden.

Punkt 1. Valg af dirigent.
Jørgen Nielsen blev enstemmig valgt.
 
Punkt 2. Valg af referent.
Henk Fich blev enstemmig valgt.
 
Punkt 3. Formandens beretning.
Poul Erik (herefter PE) bød velkommen til de 16 fremmødte medlemmer, og indledte med at konstatere at der efter foreningens vedtægter årligt skal afholdes generalforsamling i april måned, hvilket vi så er i gang med. Rettidig indkaldelse.
PE beklagede at der i det forgangne år ikke havde været afholdt møder i bestyrelsen. Men på trods af det har der været stor aktivitet omkring de enkelte arrangementer, som vi har deltaget i.
PE fortalte, at han i det forløbne år har brugt megen energi i andre projekter, som Makkerskab i Fællesskab, og omdannelse af ”pigeklubben” til Klub MIF. Derved har bestyrelsesarbejdet i Team U – frivillig været sat lidt på pause. Men det betyder ikke at foreningen har slappet af. Der har med kæmpe energi fra alle medlemmer været mange arrangementer: Medlemsmøde, Eventyrløbet, 3 dage v/ Tinderbox med efterfølgende swiip dag. 6 dage ved HCA Festivals, 8 dages ferietur ved Henne Strand, 1 dag med RenNatur, HCA Marathon, spisning i Storms Pakhus for medlemmerne, Fest i Fjoragerhallen, Gallafest, Efterårsløbet, Lysløbet og Nytårsløbet.
Tak til alle for jeres store indsats.

Kirsten Bastholm har ønsket at træde ud af bestyrelsen, og hun skal have 1000 tak for indsatsen siden foreningen startede i 2017.

Slutteligt nævnte PE at der ved sidste medlemsmøde, hvor medlemmerne kunne skrive hvilke ønsker de havde i forhold til 2023 arrangementer. Alt for mange skrev sig på, så ved kommende møde i bestyrelsen udpeges deltagerne. Nogle vil blive glade, andre skuffet, men det er arrangørerne der bestemmer antallet.

Med disse ord takkede PE for det forgangne år. Sonja N. havde lige et spørgsmål om antallet af arrangementer, og svaret var at antallet er næsten som det plejer.
Beretningen godkendt, og ros til os selv og PE især.

Punkt 4. Kassererens beretning.
Mette gennemgik regnskabets forskellige poster, og foreningen kassebeholdning er på 59.049,00 kr. I dette beløb ligger også de 20.000,00 kr. vi fik doneret fra ”Mangfoldighedsforeningen”, som gik i opløsning. Foreningen takker.

Vi søger stadig ikke midler, da vi også i 2023 vil tjene gode penge. Vores revisor har gennemgået regnskabet, og konstateret at alt er lige efter bogen.
Beretningen godkendt, og ros til kassereren.
 
Punkt 5. Fastsættelse af kontingent.
Kontingentet er atter fastsat til 0 kr. Stor tilfredshed.
 
Punkt 6. Valg af bestyrelse.
Formanden og kassereren blev genvalgt for 2 år. Idet Kirsten ikke ønsker genvalg, blev Jørgen Nielsen valgt som nyt bestyrelsesmedlem.
Ulige år: Formand og Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer.
Lige år: Næstformand og 2 Bestyrelsesmedlemmer.
 
Punkt 7. Valg af 2 suppleanter.
Conny Jørgensen og Brian Espersen blev genvalgt som suppleanter, og Frederik Jensen står på spring som 3 suppleant. Alle 3 deltager ved næste bestyrelsesmøde.
 
Punkt 8. Indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.
 
Punkt 9. Eventuelt.
Lone søgte hjælpere ved kommende ”Odense spiser sammen”, og Brian E. fortalte om hans kontakt til Ringe Festivalen. Han smider et forslag op på vores Facebook profil.

Herefter afsluttede Jørgen Nielsen generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Referent, Henk Fich.