Referater / Referat 16.1.2019

Referat 16.1.2019

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET I TEAM U – FRIVILLIG
ONSDAG D. 16. JANUAR 2019 KL. 18.30 – 21.00 I BORGERNES HUS, ODENSE

Afbud
Conny og Henk meldte afbud, og Lisbeth har valgt at træde ud af bestyrelsen som suppleant.

Godkendelse af sidste referat (8. oktober 2018)
Referatet godkendt uden yderligere kommentarer.

Godkendelse af dagens dagsorden
Små laminerede kort med navn, tlf. nr. og så videre.

Evaluering af afholdte aktiviteter
Denmark Open, Special Olympics var lidt forvirrede første dag, idet der var rod i deres organisation. Godt at Team U – frivillig er fleksible. Ellers var det en stor oplevelse med en del nye opgaver.
 
Efterårsløbet gik næsten som planlagt. Dog måtte Sonja N og Jørgen også tage sig af trafikken, som ellers ikke er vores opgave.
 
Lysløbet var lidt tamt i forhold 2017. Boderne var ikke åbne, der var ingen tilskuere og Henk frøs på tæerne.
 
Julemarked var fyldt med glade folk, god dækning af TV2Fyn, og de gamle jakker og hatte var hyggelige til ”stemningsgiverne”. Sonja N var super star på fjernsynet.
 
Nytårsløbet gik stille og roligt. 2 afbud gjorde, at Robert havde krydset ved Heden / Falen alene, men – klarede det fantastisk.
 
OIK en enkelt gang, mere i vente.
 
Besøg af Aktiv Aalborg var en stor oplevelse, og de vil gerne være venskabsforening med Team U – frivillig. Det siger vi tak for.
 
LEV – Inklusion i virkeligheden i Aarhus var en god oplevelse, dog kunne vi måske godt springe et par foredrag over. Det ville give os tid til at se andre boder og andre initiativer.
 
Medlemsmødet havde stor opbakning fra medlemmerne, og 1000 tak for det. En hyggelig aften med gløgg og æbleskiver på Bregnevej.
 
Region Syddanmark om frivillighed i Fredericia var en utrolig spændende dag. Sonja N. var nervøs, da hun skulle på, men klarede det igen fantastisk godt. God til at få folk til at smile og grine, så godt med frisk tale og et glimt i øjet.

Kommende aktiviteter
OIK står for skud d. 30. januar kl. 18.00 og d. 1. februar kl. 18.30. Lone snupper koordinatorrollen, og gruppen i Borgernes Hus finder frivillige.
Ligeledes er der opgaver ved OIK d. 12. – 13. og 14. april, hvor der afholdes oldboys stævne. Der skal findes 4 koordinatorer og 8 frivillige
 
Kursus som demensven finder sted i Borgernes Hus mandag d. 4. februar i tidsrummet 13.00 – 14.30. Lokale er bestilt og for nuværende deltager 11 frivillige.
 
Poul Erik laver en komplet oversigt over kommende aktiviteter, men allerede nu ved vi, at samtlige løb, Tinderbox, Torsdagskoncerterne og Julemarkedet vil bruge vores hjælp. Vedr. Tinderbox får vi igen gader og stræder, samt pladsen op til hovedindgangen som vores område, og denne gang får vi endda penge ud af det. Så der bliver fest.

Ansøgninger af puljer og fonde
Venter stadig på svar fra Socialstyrelsen vedr. puljen SærligSoc, og sidste nyt er, at dette vil ske medio januar 2019.
Foreningen modtog 19.000,- kr. fra Sølund fonden til indkøb at fotoudstyr, og Peter har fremsendt diverse dokumentation for købet.

Årsregnskab og dagens budgettal
Mette fremlagde årets budget som viste et beskedent overskud på 123,- kr. Budgettet skal revideres af foreningens revisor, hvorefter det tilsendes Odense Kommune jævnført § 18 midlerne.

Frivilligområdet i Borgernes Hus
Vi har fået 34.000,- kr. fra Danske Handicaporganisationer til undervisning, så gruppen i Borgernes Hus kan blive en selvstændig enhed med bestyrelsen på sidelinjen. Der er lavet aftaler med Frivilligcenter Odense og Center for Civilsamfundet vedr. en fortælling om deres arbejde. Vi søger lærerkræfter via CSV eller måske Den Hensyntagende Aftenskole. Poul Erik tager kontakt.

Ferieture i 2019
Der arbejdes i øjeblikket på en tur til Kreta medio september for 10 frivillige, og der er 4 pladser ledig. Mette og Poul Erik er koordinatorer på turen.
Måske kan en indlandstur også komme på tale, men mere om det senere, da der ikke er truffet en beslutning om dette. Der er dog interesse.

Dato for kommende medlemsmøder, bestyrelsesmøder og generalforsamlingen
Næste bestyrelsesmøde finder sted mandag d. 18. marts kl. 18.30.
Medlemsmøde og generalforsamling finder sted onsdag d. 24. april kl. 19.00. Bestyrelsen møder ind kl. 18.00, og Poul Erik opsøger lokale for begge arrangementer.

Eventuelt
Der laves en liste med diverse aktuelle tlf. nr. på bestyrelsen, samtlige koordinatorer og gruppen i Borgernes Hus. Også små laminerede kort med diverse oplysninger. Begge dele udarbejdes af gruppen i Borgernes Hus.

Håber jeg fik det hele med, ellers må referenter gøre det bedre ved næste møde.

Ref.: Poul Erik (17.01.19)

Godt Nytår. Poul Erik