Referater / Referat 10.10.2017

Referat 10.10.2017


REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET I
”TEAM U – FRIVILLIG”
TIRSDAG D. 10. OKTOBER 2017
KULTURHUSET, RYTTERKASERNEN
 
Afbud: Sonja
 
Dagsorden:
Godkendelse af sidste referat (18. september 2017)
Referatet blev vedtaget uden yderligere kommentar
 
Godkendelse af dagsorden:
Kommende aktivitet d. 6. december og indkøb af kuglepenne. Dertil en regning vedr. foreningens hjemmeside.
 
 
Frivillig Galla:
En hel fantastisk oplevelse og total overraskende. Team U – frivillig vandt Kickstarter-prisen og prisen blev overrakt af rådmand Brian Skov Nielsen. Inden dette skete, havde Sonja banet vejen gennem hele salen, så Kirsten og Poul Erik nemmere kunne komme gennem menneskemængden.
Prisen skal i omløb, da foreningen ikke har et kontor, hvor den kan stå. Derfor er det besluttet, at Nghia skal have den for en periode (ca. et par måneder), på grund af aktiv deltagelse. Hvem den næste er, ja, det må tiden vise.
 
 
Dagens budget:
Mette kunne oplyse, at budgettet ser godt ud, og at der er ca. 12.000 kr. på kontoen. Der er i budgettet kommet 400,- kr. fra HCA Marathon og indtjening vedr. salg af ”forglemmigej” mærker.
Efter mødet blev regningen vedr. hjemmesiden betalt, og næste opkrævning kommer om et halvt år.
 
 
Skal der være tilskud til tøjvask:
Emnet blev drøftet, og resultatet blev omkring 30,- kr. pr. vask. For nuværende har det været formandens ”frivillighedsjob”, men nu må vi se hvad fremtiden bringer. Der laves synligt regnskab.
 
 
Ansøgning af § 18 midler:
Dette er sket, og det ansøgte beløb er 25.000,- kr. Oversigt er udsendt og som det fremgår i oversigten, er beløbet 20.000,- kr. Har aftalt med modtageren af ansøgningen, at de 25.000,- kr. fastholdes.
 
 
Evaluering af:
 
Høstfest på Camillagården v/ Poul Erik, og der er ikke andet at sige, at det endnu en gang var smadder hyggeligt, og at opgaverne var afpasset. Robert, Annika, Brian og Kim klarede opgaverne til UG, og der var igen stor tak fra pårørenderådet.
 
Frivillig Dag på Munkehatten v/ Peter og Kirsten var også en god oplevelse. Opgaverne passede godt til teamet, som bestod af Annika, Brian, Robert, Sonja, Peter, Kirsten og Poul Erik. Der blev langet øl og vand over disken, og popkorn samt bacon snacks blev også pænt pakket i portionshylstre.
 
HCA Marathon v/ Lone, Mette og Henk. Godt vejr, gode poster, sjove oplevelser, og hele holdet bestod af ovennævnte, samt Sonja, Conny, Joan, Nghia, Jørgen, Allan, Brian, Lisbeth og Poul Erik. Ærgerligt at de sidst ankomne ikke fik så meget tid, og dette skyldes at løbet sluttede før end forventet.
 
OIK v/ Lone gik planmæssigt. En hurtig opgave, hvor Allan stod klar. Lone har fortsat kontakten til OIK, og fremtidens opgaver kan forsøges med nye medlemmer. Næste arrangement 17. oktober.
 
Og så en forglemmelse:
Robert og Poul Erik deltog i et mindre arrangement på Munkehatten som opstart på deres ”torsdagsklub”. Vi var der 2½ timer, og der blev grillet pølser og brød, samt lavet kaffe. Et par hyggelige timer.
 
 
Kommende aktiviteter:
4 x torsdagsklub på Munkehatten, som foregår på følgende datoer: 2. – 16. og 30. november i tidsrummet 16.00 – 18.00, og sidste dato er d. 14. december i tidsrummet 16.00 – 19.00. Henk deltager d. 2. november og Lone deltager d. 16. november. Poul Erik snupper d. 30. november og 14. december. Robert er gennemgående deltager, og han finder selv frem og tilbage.
 
 
 
Sommerhuset kunne desværre ikke lejes, og derfor søges der nu efter nyt sted. Der skal arrangeres en ”bestyrelseskomsammen”, og det kan være en fredag – lørdag. Måske også en ”medlemskomsammen”, og dette kan eventuelt være på Vandrehjemmet Kragsbjerg. Poul Erik undersøger.
 
 
Rekruttering i Kulturhuset:
Det sker tirsdag d. 31. oktober kl. 13.45, og der er uddelt opslag via Birthe i Kulturhuset. Poul Erik deltager, og det ville være dejligt, hvis Sonja og Kirsten også var til stede.


Forberedelse til medlemsmødet d. 13. november kl. 19.00 i Kulturhuset:
Poul Erik laver opslag til medlemmerne, og disse omdeles til medlemmerne på de steder, hvor de befinder sig i hverdagen. SMS er nok ikke det bedste, så derfor et stykke fysisk papir til opslagstavlen.
Der bestilles kaffe, og hvis Lone ikke kan få sponsoreret brød, bliver det bestilt i Kulturhuset.
 
Eventuelt:
Lone arbejder videre med d. 6. december, da hun har en god kontakt til Line v/ HCA Marathon. Nærmere besked følger.
Poul Erik bestiller kuglepenne. 30 stk. som betales og 30 stk. gratis. Tekst er foreningens ”hjemmesideadresse” www.team-u-frivillig.dk
Og så skal der snart ”tænkes nyt” vedr. koordinatorer. Foreningen kommer til at mangle.
Poul Erik er inviteret med til LEV’s Kredscamp d. 28. oktober, hvor der skal fortælles om foreningens tilblivelse og virke. Peter stiller sig til rådighed vedr. fremstilling af powerpoint.
 
 
Næste møde:
Mandag d. 11. december 2017 kl. 19.00 i Kulturhuset
 
 
Referent:
Poul Erik (11. oktober 2017)