Referater / Referat 1.6.2023

Referat 1.6.2023

BESTYRELSESMØDE I TEAM U – FRIVILLIG
TORSDAG D. 1. JUNI 2023 KL. 16.30 (STORMS PAKHUS)

Dagsorden

Godkendelse af sidste referat.
Da sidste bestyrelsesmøde ligger tilbage i november 2020, må det på et eller andet tidspunkt være godkendt.

Godkendelse af referat fra generalforsamling.
Alle havde læst det, da Peter har lagt det på vores hjemmeside. Ingen kommentar

Godkendelse af dagens dagsorden.
Der bliver lige tilført et ekstra punkt, nemlig ensomhedscharter.

Opfølgning af generalforsamlingen.
Som nævnt i referatet fra generalforsamlingen, trådte Kirsten ud af bestyrelsen og Jørgen blev valg ind. Vi enedes også om at Conny og Brian E fortsatte som suppleanter, med Frederik som ekstra suppleant. Da vi mangler en i bestyrelsen, indtræder Frederik i bestyrelsen som bestyrelsesmedlem.

Kommende aktiviteter og sammensætningen af medlemmerne.
Odense Spiser Sammen, Fjordagerløbet og Eventyrløbet er afviklet. Navnene til Tinderbox er også på plads, da de er indmeldt til arrangørerne. Efter sweep lørdag d. 1 juni er deltagerne: Lone, Henk, Sine, Michael, Jørgen og Poul Erik.

Odenseløbet søndag d. 18. juni vil have følgende deltagere: Mette, Lone, Dea, Nghia, Lotte, Jørgen, Conny, Maria og Sonja N. Henk afventer.

Vi afventer svar fra HCA Festivals som finder sted i dagene 21. – 26. august. Når der har været afholdt møde med dem, sender Poul Erik besked til medlemmerne om tid, sted og opgaver.

Det samme gælder i forhold til HCA Marathon, Frivilligdagen, Efterårsløbet, Lysløbet, Nytårsløbet, samt eventuelt Julemarkedet. Der er ikke aftalt noget endnu vedr. Julemarkedet.

Bestyrelsen foretog udvælgelsen af medlemmer ved hvert arrangement, og vi skal huske at Frivilligdagen skal ske ved en turnusordning.

Kørselsudgifter.
Bestyrelsen enedes om at kørselsudgifter betales efter højeste takst, hvis der benyttes personbil i ”embeds medfør”.

Årets budgettal for 2023.
Da vi har en del midler stående i banken blev det besluttet, at vi vil gentage succesen med spisning i Storms Pakhus. Datoen er d. 25. oktober kl. 17.00 og husk: det er kun de aktive medlemmer det får et kort svarende til 250,- kr. der skal bestilles bord, så tilmelding er nødvendigt. Dette senest 1. oktober til Poul Erik på tlf. 2983 9316.

Medlemsaktivitet 2023.
Vi tilslutter os kommunens ”ensomhedscharter”, og Poul Erik tager kontakt til Karin.
Der blev stillet et forslag om opsparing til en bustur eller en hyttetur med overnatning. Dette drøftes videre på kommende bestyrelsesmøde,

Eventuelt.
Lone kunne meddele at der afholdes et foredrag d. 14. juni kl. 19 – 21 i Rytterkasernen, hvor politibetjent Vlado Lenz tegner og fortæller. Man kan tilmelde sig v/ Sanne (pro4) på tlf. 2990 7021 snarest.

Brian spurgte ind til åbning af kontor i Borgernes Hus. Det tages op på næste generalforsamling. Måske ikke det store behov.

Aftale dato til næste bestyrelsesmøde
27. september kl. 16.30 i Storms Pakhus


Referent: Poul Erik (efter bedste hukommelse)