Referater / Referat 26.11.2019

Referat 26.11.2019

Referat af BESTYRELSESMØDET I TEAM U – FRIVILLIG
TIRSDAG D. 26. NOVEMBER 2019
KL. 18.00 – 19-00 (RYTTERKASERNEN)

Da vi kun har 1 time inden medlemsmødet, hvoraf opvarmning af gløgg og æbleskiver m.v. nok også vil tage lidt tid, er dagsordenen nedskraldet med benhård hånd. Ligeledes dette referat.

Tilstede: hele bestyrelsen.

Dagsorden

Godkendelse af sidste referat (10. september 2019)

Godkendt uden bemærkninger.
 

Godkendelse af dagens dagsorden
 
Dagsorden godkendt, diverse bemærkninger under dette pkt. er sat på som underpunkter senere i referatet.


Sidste nyt fra formanden (for personen)
 
Poul Erik:
Uddeling af løbesedler for Danmission ca. 2850 omdelt i Skibhuskvarteret. Vi havde regnet med en krone pr. stk., men har modtaget over 4000 kr. idet vi også omdelte andre kort. God fortjeneste, og kun mindre slitage på Roberts, Brians, Annikas, Poul Eriks og Henks fodsåler. God aktivitet, og det kan vi godt gøre noget mere i.
Til orientering er Danmission en frivilligheds-organisation, der sælger genbrug til gavn for udviklingslande.

Brian og Poul Erik kontaktet af ”Midtfyns Festivalen” vedr. omdeling af program for festival sommer 2020. Møde med arrangør er aftalt medio december i Borgernes Hus.
 
Hvad skal der snakkes om på medlemsmødet?
 
Som det fremgår under pkt. 7 har TUF lige nu et overskud på 33.546 kr. Bestyrelsen vedtog at ca. 10.000 kr. skal afsættes til aktiviteter for alle medlemmer. Ideer og forslag efterlyses på medlemsmødet.

Information vedr. ferieture i 2020. Det fortælles på medlemsmødet, at der for nuværende ikke er aktuelle planer om en indlandstur, men at Peter laver et link på hjemmesiden og facebook til ULF Feriekatalog.

Bestyrelsen vedtog at Frederik skal have Kickstarterprisen og Lotte skal have Bæredygtighedsprisen.


Evaluering af afholdte aktiviteter og opgaver

Mener vi snupper dem til næste møde i det nye år.
Kirsten og Sonja fortalte at der tilsyneladende ikke er nogen der har brug for ”åbningstiden” sidste onsdag i måneden. Tages op på næste bestyrelsesmøde.


Kommende aktiviteter og opgaver

Odense Ishockey, møde i Aarhus, HCA Julemarked, Lysløbet, Tysklandstur og Nytårsløbet

Odense Ishockey: afklaring af aktiviteter den 7/12.
 
Møde i Aarhus.TUF er inviteret af kommunens frivilligcenter d. 27/11 til at holde et oplæg ved en temadag om ”Frivilligt Arbejde”. Grundet den sene invitation har formanden bedt Sonja, i sin egenskab af næstformand, om at deltage. Desværre kan der ikke være flere med i Poul Eriks lille bil. Kirsten og Lotte vil gerne fremover også have et sådant tilbud. Taget til efterretning.
 
HCA’s Julemarked som finder sted i sidste weekend i november og første weekend i december er ikke helt planlagt endnu, da Kristina fra Odense Kommune ikke har givet en tilbagemelding. Hvis vi skal deltage, vil Poul Erik naturligvis efterspørge bedre forplejning. Dog skal forplejning ikke være det altafgørende når vi laver frivilligt arbejde, da vi ofte kun er ude i 2 – 3 timer. Måske en bolle ”hjemmefra” kunne gøre det, og er du på slankekur: så lad vær!

Lysløbet afholdes onsdag d. 4/12 og vi mødes ved Odense Rådhus kl. 18.00. Efterfølgende må vi se om der er gløgg eller kakao ved målstregen. For traditionen tro skal dagen afsluttes med lidt varmt til halsen.


Dagens budgettal

Mette kunne meddele at der er et overskud på 33.546 kr. gode kroner tjent på Tinderbox, Ed Sheeran, uddeling af postkort for Danmission, HCA Marathon og ikke at forglemme de kroner der fulgte med Bæredygtighedsprisen. Så 2020 bliver nok uden § 18 midler – vi får at se.
 
Nyt fra Borgernes Hus
 
Intet nyt er godt nyt.

 
Eventuelt og kommende møde

Næste møde onsdag d. 22. januar kl. 18.30 i Borgernes Hus.

Vedr. medlemsmødet bliver der indkøbt æbleskiver, gløgg, sodavand og småkager. Kaffe og the køber foreningen i cafeen.

Alt blev spist, også de småkager der ikke var der!

Annette fra cafeen vil være behjælpelig aften igennem.

Tak for hjælpen til Annette.

Poul Erik kontakter Hans vedr. nøgle og diverse koder.
Vi kom ind og ingen alarm gik i gang.

Ref. Henk