Referater / Referat generalforsamling 24.4.2022

Referat generalforsamling 24.4.2022

Referat fra GENERALFORSAMLING I TEAM U – FRIVILLIG
 
Mandag den 24 april 2022
Odenseværkstederne Bymidten

19 aktive medlemmer var mødt forventningsfulde frem til årets generalforsamling i TUF.
På slaget 19.00 bød vores formand Poul Erik hjertelig velkommen til alle og værsgo til kaffe og småkager.
 
Og så til dagsorden.

Punkt 1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen havde foreslået Jørgen Nielsen, som blev enstemmigt valgt og klappet af på behørig vis.

Punkt 2. Valg af referent.
Henk blev opfordret og følte sig rettelig forpligtet til at modtage valget.

Punkt 3. Formandens beretning, Jørgen gav Poul Erik ordet.
P.E indledte med at ”Corona banditten” havde haft stor betydning for aktiviteterne de sidste 2 år. Nemlig meget få aktiviteter og kun få møder. Dog var der plads til Ren Natur, Odenseløbet, HCA Festivals, HCA Marathon og Lysløbet.
40 frivillige havde deltaget ved de forskellige arrangementer. (tak for indsatsen)
Der blev også plads til at opstarte undervisning for ”kontorholdet”, men efter få undervisningstimer blev landet lukket ned. Ærgerligt, dels for foreningen, men også fordi at vi måtte tilbagebetale det tilskud, vi havde modtaget fra DH puljen.
Men, nu må vi se fremad og heldigvis har flere arrangører meldt sig på banen. De er positive og glade, og yderst imødekommende for vores støtte og hjælp. Denne store imødekommenhed kan vi kun være stolte af, og her er det tilladt at rødme lidt.
Som nævnt er flere faste aktiviteter på vej – så P.E. så lyst på en fremtid uden mundbind og forsamlingsforbud.
FORMANDENS BERETNING GODKENDT

Punkt 4. Kassererens beretning.
Mette fremlagde regnskabet for 2020 og 2021 – og regnskabet for de 2 år blev omdelt. Der var et lille fald på bankkontoen på ca. 4000 kr. hvilket skyldes manglende indtægter ved arrangementer.
Som det kan ses af regnskabet dækker udgifterne forplejning, deltagergebyr kontorartikler (telefon, Computer), beklædning, forsikring, tøjvask, kørsel og så videre. Regnskabet for 2020 og 2021 blev godkendt.
Mette kunne oplyse at regnskabet vil blive meget bedre i 2022, da vi har modtaget 20.000 kr. fra den nedlagte Mangfoldighedsforening i Odense.

Punkt 5. Fastsættelse af kontingent.
Vi bibeholder samme kontingent som siden foreningen så dagens lys – nemlig et stort NUL.

Punkt 6. Valg af bestyrelse.
Ulige år: Formand og Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer.
Lige år: Næstformand og 2 Bestyrelsesmedlemmer.
Kirsten – Lone og Henk på valg, og de blev alle 3 genvalgt.

Punkt 7. Valg af 2 suppleanter.
Lotte, Connie og Brian E. opstiller. Efter skriftlig afstemning fik Brian E 11 stemmer, Conny 6 stemmer og Lotte 2 stemmer. Brian E og Conny er valgt.

Punkt 8. Indkomne forslag.
Formanden har ikke modtaget indkomne forslag.

Punkt 9. Eventuelt.
Der blev indgivet et forslag til bestyrelsen ang. indkøb af bedre stole. Typen kunne evt. være dækstole.
Jørgen N. afsluttede generalforsamlingen og medlemsmøde blev afholdt med rigtig mange tilmeldinger til det kommende års aktiviteter.

Ref. Henk