Referater / Referat 27.8.2018

Referat 27.8.2018

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET I TEAM U – FRIVILLIG
MANDAG D. 27. AUGUST KL. 19.00 – 21.00
BORGERNES HUS, ODENSE

Desværre afbud fra Lisbeth og Lone.

Dagsorden:

Godkendelse af sidste referat (onsdag d. 30. maj 2018)
Referatet godkendt uden yderligere indsigelser.
 

Godkendelse af dagsorden
Det vil mødet vise.

Evaluering af afholdte aktiviteter (den ultra korte version)

Odenseløbet søndag d. 3. juni foregik på bedste vis. Vi havde poster først på ruten v/ Ansgar Kirke, så vi var rimelig hurtig færdige. Men hyggeligt var det.

Langesøløbet lørdag d. 23. juni var foreningens første opgave udenfor kommunegrænsen. Ikke så mange deltagere, så opgaven var yderst overkommelig. Godt vejr og godt humør, og tak til Annika og Brian E. for kørsel.

Forældrefest på Skovgården torsdag d. 28. juni gik godt. Stor ros for indsatsen og udlevering af 2 gavekort til City Bowling. De gemmes, og kan eventuelt anvendes ved et ”julearrangement”.

Tinderbox d. 28. 29. og 30. juni + 1. juli var en god oplevelse, hvor der blev gået til stålet, som man siger. Lidt malurt i bægeret var der dog, idet de rigtige remedier ikke var til stede, og dette omfattede handsker og gribetang. Sonja N. fandt 200 kr. og disse er omsat til kaffe ved kommende møder i bestyrelsen og til gruppen i Borgernes Hus. 1 euro ligger fortsat i formandens bil. Håber der bliver muligheder igen i 2019, hvor vi har lovet at stille med 20 personer.

Torsdagskoncerterne d. 5. 12. 19. og 26. juli gik rimeligt. Der blev hængt frisbee i træerne, hængt flag mellem træerne og flyttet på enkelte havemøbler. Næste år gerne flere opgaver.

HCA Festivals d. 20. 21. 22. og 23. august var en oplevelse med blandede følelser. Selve optakten og informationsmødet var fantastisk, og foreningen blev virkelig budt velkommen med klapsalver. Herligt når det sker, og det giver foreningens medlemmer et ”løft” i selvtilliden. Super ”synlighed”. Opgaverne var noget blandet, og uforudsigelige. Ærgerligt, men det må gøres bedre ved kommende arrangement.
 
Kommende aktiviteter (den korte version)

Festivalen Silhuetten torsdag d. 30. august deltager Annika, Annette og Robert i ”info-teltet”. Der er lavet folder og vores Roll Up medbringes. Ellers har vi ikke nogen opgaver.

Moserunden tirsdag d. 4. september er på plads, og Line har sendt en mail vedr. poster. De involverede bliver kontaktet snarest.

Familieløbet v/ Zoo torsdag d. 13. september er også på plads, og vi skal stille med 8 personer. Vi har 4 poster tæt på Skovsøen, og de involverede får besked snarest.

Høstfest på Camillagården torsdag d. 27. september er lige indløbet, og foreløbig har Sonja N. meldt sin ankomst.

Frivillighedsdagen v/ Munkehatten fredag d. 28. september og Frivillighedsgallaen falder sammen, og der arbejdes på at finde medlemmer der kan deltage.

HCA Marathon søndag d. 30. september er på plads rent medlemsmæssigt, og Line sender besked først i september måned.

Dagens budgettal

Budgettet ser fornuftigt ud, og der er penge nok til årets udgang. Der kunne måske indkøbes ekstra termoflasker og engangskopper, idet gruppen i Borgernes Hus mangler. PE er på opgaven.

Evaluering af frivilligområdet i Borgernes Hus og en snak om Socialstyrelses pulje

For nuværende er 4 medlemmer og formanden fast inventar hver mandag i tidsrummet 10.00 – 13.00 og vi er ved at være kendt i huset. Der har også været besøg af HCA Festivals og Soc. og Sund skolen. Godt at de forskellige arrangører kommer til os, og ikke omvendt. Det højner kvaliteten. Referater fra dagene kan ses på vores hjemmeside.

Socialstyrelsen har udsendt en pulje (SærligSoc) og den pulje skal være med til at igangsætte muligheder for bl.a. frivilligt arbejde for målgruppen. Frist for ansøgning er 11. september – så det skal snart ske. Vi er enige om at søge midler, så – bare kom i gang.

Snart ferietur – og hvad med 2019

Ja, det er spørgsmålet, efterspørgslen er til stede, og emnet tages op på kommende medlemsmøde senere på året. Der skal naturligvis også evalueres på turen til Tyrkiet, og dette vil ske på kommende bestyrelsesmøde.

LEV invitation 27. november i Aarhus

Dette i form af en konference, hvor foreningen skal fortælle om sit virke. Flere forskellige foreninger deltager, og fra bestyrelsen deltager Conny, Mette, Sonja og Poul Erik. Der udbetales kørepenge.

Dato for kommende medlemsmøde og bestyrelsesmøde

Medlemsmødet aftales på kommende bestyrelsesmøde.

Kommende bestyrelsesmøde er fastsat til mandag d. 8. oktober kl. 19.00 – 21.00 og forhåbentligt i Borgernes Hus. PE undersøger.
 

Mobiltelefon og bærbar computer til foreningen blev vendt, og muligheden undersøges. Peter vil godt være behjælpelig.
 

Referent: Poul Erik (Henk afvikler stadig lidt restferie)