Referater / Referat 18.3.2019

Referat 18.3.2019

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET I TEAM U – FRIVILLIG
MANDAG D. 18. MARTS 2019 KL. 18.30 – 21.00 I BORGERNES HUS

Godkendelse af sidste referat (16. januar 2019)
Godkendt, og til orientering arbejdes der stadig på plastikkortene.

Godkendelse af dagens dagsorden
Lidt ekstra punkter som: et interview, filmpræmiere og Tinderbox.

Evaluering af afholdte aktiviteter
Odense Ishockey har nu sommerferie, og vi har været der 2 x i foråret. Altid god stemning, og som Lone siger: hygiejnen er vigtig.

Demenskursus er afholdt, og generelt gik det lidt for hurtigt. Foreningen arbejder videre på et nyt, som dels varer lidt længere og mere praksis.

Mødet vedr. Mangfoldighedsfest i Odense d. 11. maj forløb roligt, og som det ser ud for nuværende, deltager foreningen kun i den planlagte march.

Kommende aktiviteter
Kredsløbet tirsdag d. 2. april i Ansgar anlæg har foreløbigt følgende deltagere: Conny, Sonja N, Nghia, Jørgen, Henk og Poul Erik. Oplysninger følger.

OIK – oldboys stævne d. 12. – 14. april er delt i 4 hold, og Lone er koordinator om fredagen, og Henk er koordinator om søndagen. Mette giver besked, og efterfølgende sættes holdene.

Odense spiser sammen d. 23. april kl. 15.00 – 21.00 på Odense Rådhus. Poul Erik vender tilbage, når mødet med Byens Højskole er afholdt.

Medlemsmøde og generalforsamling 24. april kl. 19.00 – 21.00 afholdes i cafeen i Midtbyen, Rytterkasernen. Poul Erik får lavet dagsorden m.v. som omdeles på dagtilbuddene, samt på facebook og vores hjemmeside. Bestyrelsen møder ind kl. 18.00, generalforsamling kl. 19.00 og mødet med medlemmerne er kl. 20.00, hvor årets opgaver synliggøres med piktogrammer.

Odenseløbet d. 12. maj – yderligere oplysninger senere.

Team U – frivillig spiser sammen foregår d. 20. maj, og selv om vi ikke fik midler til arrangementet, fortsætter planlægningen. Odense Idrætspark står klar til rundvisning, og Cafe Noir er klar med mad og drikkelse.

Nye punkter
Kirsten laver et interview i Borgernes Hus mandag d. 25. marts, og dette skal anvendes i en artikel til Ugeavisen Odense. Hun har alle aftaler på plads.

Kirsten fortalte om en filmpremiere på ”Usynligt hjerte”, som kommer i Cafebiografen d. 13. maj.

Sidste nyt vedr. Tinderbox er noget rod, idet der endnu ikke er lavet en endelig aftale. Poul Erik arbejder videre med opgaven

Ansøgninger af puljer og fonde
Socialstyrelsens SærligSoc pulje fik vi ikke megen glæde af, da foreningen ikke er landsdækkende. Trist, men vi vil forsøge igen.

Dagens budgettal
Mette fremlagde budgettallene, og da der stort set ikke er anvendt midler i indeværende år, er budgettet lig årsregnskabet, som er godkendt af revisor. Årsregnskabet fremlægges ved generalforsamlingen.

Sidste nyt fra gruppen i Borgernes Hus
Snarligt besøg ved Social- og Sundhedsskolen Fyn vedr. besøgsven.

Ved festivalen Silhuetten fredag d. 16. august har er foreningens opgave et infotelt og kontrol ved indgangen. Mere om dette senere.

Vi er tilmeldt ”Ren natur”, og på et tidspunkt får vi besked om, hvilket område vi skal rengøre for skrald. Foreningen vil tjene 3.000 kr.

Undervisningen af medlemmerne i Borgernes Hus påbegyndes 1. april. De første 10 gange omhandler det mobil og computer, og de efterfølgende 20 moduler omhandler ”aktivt medborgerskab”.

Ferieture i 2019
Kreta d. 13. – 20. september er nu på plads. 8 medlemmer og 2 koordinatorer drager afsted til øen. Der afholdes første infomøde 22. maj kl. 19.00 – 21.00 i Borgernes Hus.

Dato for næste møde
Afholdes 24. april kl. 18.00 i ”Bymidten”.

Eventuelt
Husker det ikke, men vist noget om Helle Madsen som nyt medlem.

Referent:
Poul Erik (20.03.19)