Referater / Formandens beretning 2019

Formandens beretning 2019

FORMANDENS BERETNING 2019
FORENINGEN ”TEAM U – FRIVILLIG”

Indledningsvis vil jeg endnu en gang byde velkommen til alle, og jeg kan kun ved denne generalforsamling sige 1000 tak til bestyrelsen, alle medlemmerne og alle de arrangører, der til stadighed sender bud efter os. Team U – frivillig er nu, og det er kun efter 2 år, landskendt, og vi har været med til utrolig mange sammenkomster af den ene eller anden art. Besøg har vi også haft, og jeg mener at det betyder meget, at vi sammen sætter vores spor, hvor muligheden byder sig.

Jeg vil også gerne takke Odense Kommune, da de jo rent økonomisk, holder ”røven” oppe på foreningen. Uden § 18 midler fra Odense Kommune var vi erklæret konkurs, så en tak skal de have.

I indeværende år har vi også etableret os i Borgernes Hus, hvad skaber en del synlighed. I starten var der mange der spurgte hvem vi var, nu ved alle hvem vi er, og det har stor betydning.

Det kan godt blive en lang beretning, hvis jeg skal nævne alle de aktiviteter som vi har deltaget ved. I alt har vi været ude i over 70 dage, og som alle ved, har året 365 dage. Det vil sige at vi har været på farten 1 x om ugen, og det er noget af en bedrift.

Alt dette kan naturligvis ikke lade sig gøre, hvis ikke foreningen har nogle solide medlemmer og nogle energiske koordinatorer. Alle stiller sig til rådighed, og det er uanset vejr og vind. Lige i forhold til dette bør jeg nok nævne, at vi må spare sammen til et par varme sko til Henk, da han, uanset vejr og vind, komme til opgaven i hans ”lette fodtøj”. Det giver bundfrosne fødder, og det er ikke alle steder, der ligger en varm halmballe, så fødderne ikke helt fryser af.

Men som nævnt, over 70 arrangementer – store som små. Mange gange har vi været vejvisere, nogle gange har vi passet vandposter, nogle gange har vi serveret, og nogle gange har vi ”snakket” til og med folk, som er meget interesseret i, hvad vi som forening går og hygger os med.

Og det er altid spændende at møde nye folk, selv om man godt kan være en smule nervøs inden mødet. Men hvor om alt er, så har I virkelig forstået at kaste nervøsiteten af jer, og bare klemme på med krum hals, som man siger. Selv når vi er ude for at fortælle om foreningen klemmer I på, og det oplever jeg som en personlig sejr for jer. I fortæller, og fortæller – og det er selv personlige emner I bringer i spil. Kan kun være stolt som formand.

Når jeg af og til hopper ind på vores hjemmeside, og en stor tak til Peter for at holde den opdateret, bliver jeg også stolt. Dels over alle de billeder der ligger der, men også over at læse alle de øvrige ting der findes på siden. Tror faktisk ikke der er en så aktiv forening på nettet, og det kan jeg kun takke bestyrelsen og medlemmerne for.

Og for det ikke er løgn, så nåede vi også en ferietur til Alanya i Tyrkiet. Så ikke nok med at vi klare opgaver i landet, vi klare også 1 uge i det tyrkiske – og vi fik alle med hjem, trods et lille forsvindingsnummer. Og så nåede vi lige en tysklandstur.

Hvad bringer så fremtiden, et godt spørgsmål. I Borgernes Hus er gruppen gået i gang med en kursusrække som gerne skulle betyde, at de på et tidspunkt bliver i stand til at være bindeled imellem de forskellige arrangører, medlemmerne og bestyrelsen. Ved godt at det er en stor mundfuld, men forsøget skal gøres. Vi var jo så heldige at få 34.000 kr. af Danske Handicaporganisationer til dette forsøg, og nu skal vi bare finde relevante undervisere, så forsøget lykkedes bedst muligt.

I år vil vi også tjene penge til foreningen, idet vi ved Tinderbox har fået vores eget område, og derved er foreningen lønnet. Vi har også tilmeldt os projektet ”Ren Natur”, og her kan også falde midler af. Så på et tidspunkt kan vi måske blive selvforsørgende – for derved at spare Odense Kommune for tilskud via § 18 midler.

Også som tidligere nævnt, har vi holdt oplæg og foredrag om foreningens virke. Det skal vi snart igen, da vi torsdag d. 9. maj er inviteret til Aalborg, hvor Kommunernes Landsforening holder seminar med titlen ”Sundhed er noget vi skaber sammen”. For få dage siden fik jeg program og deltagerliste tilsendt, og vi skal snakke om hvordan man styrker målgruppens deltagelse i civilsamfundet. Og det ved vi en masse om.
Jeg opgav at læse deltagerlisten som var på 56 sider. Over 1300 mennesker vil være til stede, så lidt sved på panden kan det godt give. Hvor mange der så vil lytte på os ved jeg ikke nødagtigt, men over 120 er tilmeldt.

Så tak til alle – det har været et utroligt spændende år, og det bliver det nye år helt sikkert også. Kan ikke blive andet.

Poul Erik Petersen
Formand