Referater / Referat 8.10.2018

Referat 8.10.2018

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET I TEAM U – FRIVILLIG
MANDAG D. 8. OKTOBER KL. 18.30 – 21.00 I BORGERNES HUS, ODENSE
 
Afbud:
Lisbeth og Peter

Dagsorden:
Godkendelse af sidste referat (mandag d. 27. august 2018)
Referatet blev godkendt uden yderligere kommentar.

Godkendelse af dagsorden:
Kirsten vil gerne have punktet på vedr. et ULF besøg i Jernbane Museet, og formanden har nogle orienteringspunkter. Punkterne tages under eventuelt.

Evaluering af afholdte aktiviteter:
Festivalen Silhuetten gik rigtigt godt trods vejret. Godt der var et godt telt, og at det blev delt mellem ULF, Nordfyns Højskole og Team U – frivillig.

Moserunden forløb uden de problemstillinger der var i 2017. Alle syntes det var en god dag.

Familieløbet v/ Zoo forløb også tilfredsstillende trods trafikale udfordringer ved Langelinie. Bedre skiltning bør nævnes overfor arrangørerne, så vi som frivillig forening ikke skal tage del i det.

Ferietur til Alanya var en succes. Antallet var passende, så fremadrettet bør antallet ligge på 8 – 10 + 2 koordinatorer. Der er lavet en liste med opmærksomhedspunkter til fremtidige ture.

Høstfest på Camillagården altid hyggelig trods travlhed. Der var lidt forvirring, men hvad pokker. Alle blev mætte ved denne sidste høstfest.

Frivillig fredag på Munkehatten var uden koordinatorer, og det havde været et fint arrangement.

Frivillig Galla i Idrætshallen var et god fest, der var dog mange der gik hjem inden festen var slut.

HCA Marathon blev en spændende dag, og det var godt at vi havde hele Åløkke Alle. Derved var det nemt at komme i kontakt med hinanden. Der var dog mangel på mad, hvad er påpeget overfor arrangørerne.

Kommende aktiviteter:
Denmark Open i Marienlyst Centret er på plads, og Poul Erik udsender dato og tidspunkt til implicerede.

Lysløbet d. 5. december kl. ca. 18.00 er ligeledes på plads, og Poul Erik udsender sms til de implicerede.

Julemarked 2018 mangler en del deltagere. Team U – frivillig har muligheden for at være ”stemningsgivende”. Kirsten og Sonja N. var interesseret. Poul Erik spørger andre medlemmer, og giver Kristina besked snarest.

Nytårsløbet d. 31. december er på plads, så bare skyd raketten af.

OIK er på banen og Lone kontakter medlemmerne.

Dagens budgettal:
Stadig penge på kontoen, og der indkøbes en bærbar computer. Peter har fundet en god en ved Elgiganten.

Frivilligområdet i Borgernes Hus:
Det går forrygende hver mandag, hvor gruppen samles for at drøfte relevante emner.

Socialstyrelses pulje, § 18 midler og Nanny Jacobsens fond

Der ligger en ansøgning ved Socialstyrelsen på godt 200.000,- kr. Håber vi får midlerne, som skal anvendes til en ”selvstændighedsproces” for gruppen i Borgernes Hus.

Der er ansøgt om 15.000,- kr. i § 18 puljen, og de skal anvendes til forsikring, hjemmeside, kontorartikler m.v. i foreningen.

Venter på ansøgningsskema fra Nanny Jacobsens fond, og her kan søges til bl.a. undervisning i ”aktivt medborgerskab”.

Ferieture i 2019:
Dette punkt medbringes til medlemsmødet, hvor medlemmerne kan byde ind med gode forslag. Vigtigt at vide er også, hvor mange koordinatorer der er interesseret. Men mere om det senere.

LEV invitation 27. november i Aahus (Inklusion i virkeligheden):
Foregår på Aarhus Rådhus i tidsrummet 10.00 – 16.00 og Mette vil gerne køre. Afgangstidspunkt aftales nærmere.

Dato for kommende medlemsmøde og bestyrelsesmøde:
Medlemsmødet afholdes onsdag d. 21. november kl. 19.00. Lone vil snakke med Linda Z om lokaler. Bestyrelsesmødet aftales ved medlemsmødet.

Eventuelt:
ULF inviterer til besøg på Jernbane Museum søndag d. 18. november i tidsrummet 10.00 – 14.00, og der er sidste tilmeldingsfrist 9. november til Kirsten. Det er også for personer som ikke er medlem af ULF.

Der er besøg ved Hjemmevejlederteamet mandag d. 15. oktober kl. 14.00. Deltagere er gruppen i Borgernes Hus, og der skal fortælles om arbejdet i Team U – frivillig.

Vi fik ikke midler til ”spis sammen Danmark”, så gavekortene til bowling er stadig i spil.

Foreningen får besøg af Aalborg Kommune d. 6. november kl. 14.30. Det foregår i Borgernes Hus, og der er bestilt lokale. Conny er interesseret.

Foreningen skal på besøg i Fredericia d. 13. december i tidsrummet 9.30 – 15.00. Det er Region Syddanmark der er interesseret i at høre om Team U – frivillig. Sonja N. er interesseret.

Poul Erik deltager i et møde onsdag d. 10. oktober på Ørbækvej 100, hvor der igangsættes en kampagne vedr. besøgsvenner. På mødet deltager også SIND, Ældre Sagen og Røde Kors.


Referent: Poul Erik (09.10.18)