Referater / Referat 21.6.2017

Referat 21.6.2017

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I
”TEAM U – FRIVILLIG”
ONSDAG D. 21. JUNI 2017
KULTURHUSET, RYTTERKASERNEN

Godkendelse af sidste referat (10.05.17)
Ingen bemærkninger – og derved er referatet godkendt.

Godkendelse af dagsorden:
Der påføres punktet ”forsikring af bestyrelsesmedlemmer”.

Er vedtægterne som de skal være:
Bestyrelsen mener nu, at vedtægterne passer til foreningen ”Team U – frivillig”.

Orientering og fremvisning af folder og flyers:
Der arbejdes stadig på begge PR – materialer, og Peer fra Skovgården har lovet, at begge vil blive trykt i løbet af uge 26. Der var en del rettelser til det fremviste materiale, og Poul Erik retter til, og sender til Peer.
I den forbindelse skal det nævnes, at Skovgården vil trykke folder og flyers vederlagsfrit, og foreningen stiller sig ikke i vejen for et ”sponsorat”. Vi takker.

Orientering og fremvisning af profil polo:
Der er bestilt og leveret 20 poloer med logo på bryst og foreningsnavn på ryg. Pæne er de og prisen ligger på 3.500,- kr. De er i størrelserne M – L – XL og XXL, og det kan være, at der også skal bestilles i XXXL, da enkelte af medlemmerne har brug for dette.

Budget og oprettelse af konto:
Foreningen fik som tidligere nævnt 25.000,- kr. og til dato er der brugt ca. 6.300,- kr. til profil tøj, logo, brevpapir, badges og oprettelse af hjemmeside.
Der er stadig gang i oprettelse af konto, idet der er tilsendt foreningen ekstra dokumenter til underskrift. Dette klares af Mette og Poul Erik i kommende uge.

Hjemmeside og Facebook:
Begge dele triller, og 1000 tak til Peter for dette. Hjemmeside fremvist, så husk at bruge den til de kommende arrangementer. Tag en masse billeder, så Peter kan lave en frise, hvor de ruller over skærmen. Hjemmesidens adresse er: www.team-u-frivillig.dk

Kommende aktiviteter:
Rekruttering af medlemmer sker i ugerne 26 og 27, og der vil medbringes folder og flyers. I den forbindelse skal nævnes, at der er bestilt badges med logo, og dette har de studerende (Klaus og Claus) arbejdet med. Badges leveres til Poul Erik sidst i denne uge.

Vedrørende Ungdommens Røde Kors og Tinderbox, hvor foreningen fik 5 pladser, har følgende personer takket ja til at deltage: Nghia, Allan, Lone og Poul Erik. Vi mangler derfor en enkelt, og Poul Erik vil snakket med folket v/ Pro4.
Bonusinformation: Efter mødet fik Poul Erik fat på Jacob fra Pro4, så nu er vi 5. Foreningen har vagter fredag – lørdag fra kl. 12.00 – 20.00 og URK hjælpes i at samle pant.

Vedrørende HCA festivalen og Blomsterfestivalen arbejder Claus og Klaus stadigvæk på deltagelse, og nærmere oplysninger følger.
Vigtigt at arbejdsopgaverne er klare og præcise.

Pårørendefest på Skovgården afklares snarest, og det ser ud til, at Mette deltager som koordinator. Sonja har også meldt positivt ind, så nu mangler foreningen 2 – 3 personer ekstra. Poul Erik leder med lys og lygte. Pårørendefesten foregår torsdag d. 29. juni – så det er lige om lidt.

”Team U – frivillig” som forskningsprojekt:
Kirsten og Poul Erik er blevet interviewet af ph. d. studerende Michael Fehsenfeld, og dette i forhold til et forskningsprojekt omhandlende samspillet mellem de frivillige og den kommunale sektor i Odense Kommune.
Et interview frit fra leveren, som man siger, og spørgsmålene gik meget på foreningens oprettelse, formål og virke. Der foretages endnu et interview i efteråret / vinteren, så Michael giver nok lyd fra sig på et tidspunkt.

Forsikring af bestyrelsesmedlemmer:
Poul Erik har modtaget et tilbud om forsikring for bestyrelsesmedlemmer, skulle vi gøre skade på 3’ mands ejendele. Skulle det ske, og bestyrelsen modtager erstatningskrav, vil forsikringen dække dette. Bestyrelsen godkendte og Poul Erik får tegnet forsikringen.
Det er vigtigt at bemærke, at forsikringen ikke dækker ”arbejdsskader”, det skal medlemmerne gøres opmærksom på. Derfor er det vigtigt, at medlemmerne har en ”fritids-ulykke forsikring, som kan tegnes billigt gennem Codan Lev.

Eventuelt:
Kirsten undersøger noget om en festival, som bostederne i Odense Kommune ville afholde.

Poul Erik er nu i kontakt med et norsk dagtilbud, som har fattet stor interesse for foreningens virke. Er blevet inviteret til Nordnorge for at fortælle om dette, og har takket. Vil dog gerne vente, da der skal være mere at fortælle om.

Næste møde:
Aftalt til tirsdag d. 8. august 2017 kl. 19.00 i Kulturhuset, Rytterkasernen. Kirsten spørger om lån af lokale.

Tak for et godt og konstruktivt møde, og det endda ”med læring”.

Referent: Poul Erik (26.06.2017)