Referater / Referat 8.8.2017

Referat 8.8.2017

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I ”TEAM U – FRIVILLIG”
TIRSDAG D. 8. AUGUST 2017
KULTURHUSET, RYTTERKASERNEN
 
Afbud: Henk
 
Godkendelse af sidste referat (21.06.17):
Ingen bemærkninger – og derved er referatet godkendt.
 
Godkendelse af dagsorden:
Der påføres punktet ”OIK” og ”HCA Marathon”.
 
Endelig er folder og flyers færdige og trykt.
Skovgården har nu trykt folder og flyers, og disse er tilsendt bestyrelsen via mails. De er også så småt ved at være omdelt på samtlige beskæftigelsessteder. Tak til Skovgården for tryk.
 
Ekstra poloer er bestilt og leveret.
Der blev bestilt ekstra poloer (10 stk.) i lidt større størrelser, og disse er leveret.

Budget dagens dato og konto er på plads.
Budgettet blev fremlagt og til dato er der brugt ca. 10.000,- kr. De sidste poloer er ikke betalt, og derfor figurerer beløbet ikke på den udsendte budgetoversigt.
De store poster i budgettet er logo og brevpapir, profiltøj, badges, bestyrelsesforsikring og printer.
 
Hjemmeside og facebook:
Hjemmesiden er godt oppe at køre, og en stor tak til Peter for dette. Husk at send gode historier og morsomme opslag – og gerne med billeder.
 
Kommende aktiviteter:
Rekruttering af medlemmer og kartotek.
Flere af bestyrelsesmedlemmerne har været rundt for at fortælle om foreningens virke, og der er blevet afleveret PR – materiale. Der mangler stadig besøg på Bregnevej, hvor de udplacerede holder til. Dette vil ske på torsdag d. 10. august kl. 16.00. Efter aftale med Birthe, besøges Kulturhuset tirsdag d. 15. august kl. 12.00.

Vedr. kartotek, som Poul Erik er ved at udarbejde, skal navn, telefonnummer, mailadresse og interessefelt fremgå.

Fredag d. 25. august er der ”Forglemmigejdag”: Sonja, Kirsten og Lone meldte sig som frivillige til at sælge mærker for LEV-Odense. Pengene tilgår Team U – frivillig og Poul Erik får en snak med Ib Poulsen vedr. bestilling af materiale.

HCA Festivals – arbejdsopgaver og tidspunkter: Poul Erik er i kontakt med Sanne fra HCA Festivals, og onsdag d. 9. august får vi mulighederne at vide. Sanne har nemlig ikke for nuværende overblikket over opgaverne og tidspunkterne, så efterfølgende bliver der noget at se til, hvis vi skal deltage aktivt.

Fredag d. 29. september – Frivillig Galla og Ildsjæleprisen: Der er tilmelding på kommunens hjemmeside, og Poul Erik får en snak med Ib Poulsen vedr. indstilling af Team U – frivillig til en af priserne. Ja, ja, så bliver vi lidt kendt i de forskellige frivillighedskredse.

Ekstra punkt indsættes her og punktet var OIK:
Lone er i kontakt med Odense Ishockey Klub, og der kan blive noget frivilligt arbejde omkring borddækning i VIP området. Lone arbejder videre med kontakten og ”bestyrelsen – de syntes godt om ideen”.

Lille ekstra punkt:
Lone arbejder videre med HCA Marathon vedr. opgaver. Arrangementet finder sted søndag d. 1. oktober.

Tjek af bestyrelsesliste:
Fremgår af hjemmesiden og Poul Erik sender den til bestyrelsen via mail.

Hvad kan vi tilbyde fremadrettet:
Da vi er en ny forening, er det måske en god ide at snakke om de fremadrettede initiativer. Dette kunne ske over et par dage ved Å-Strand, hvor vi selv stod for mad og hvad har vi.
Vi kunne også drøfte medlemsmøder og planlægning af disse. Vi kunne snakke om samarbejdet med kommunens frivillighedsambassadører.
I bund og grund er der rigtig meget vi kunne snakke om.
Og vi kunne drøfte vores roller ved private fester. Mette og Sonja var blevet spurgt om deltagelse ved sådan et arrangement, da de var til pårørendefest på Skovgården. Hvad er holdningen til dette?

Poul Erik arbejder videre med ideen, og bestyrelsens indstilling er, at Å-Strand kunne være godt medio november måned, hvor vi også kort tid efter kunne afholde et medlemsmøde.

Medlemsmøder kunne ske hver 4 måned – altså 3 om året. Et af disse kunne placeres tæt på kommende generalforsamling.

Eventuelt:
Der afholdes ”åbent hus” i Marienlystcentret torsdag d. 14. september i tidsrummet 9.00 – 16.00 og LEV – Odense har bestilt en stand. Dagens emne er ”Ud i fremtiden”, så der kommer helt sikkert mange unge. Poul Erik og Kirsten deltager, og tager en masse materiale med.

Poul Erik er inviteret til ”dialogmøde” fredag d. 15. september kl. 11.00 – 12.00 med Team frivillighed på Ørbækvej 100. Foruden Anne Grete og Elsebeth fra teamet, deltager Vagn Hansen, Lars Gemmer og Kristian Viskum også. Spændende, og de er interesseret i foreningens arbejde.

Næste møde:
Finder sted mandag d. 18. september kl. 19.00 og vi fastholder Kulturhuset som mødestedet.
Kirsten bestiller kaffe – og slikposer.

Tak for et godt og konstruktivt møde, og et citat: ”med læring”.

Referent: Poul Erik (09.08.2017)