Referater / Referat 30.5.2018

Referat 30.5.2018

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET I TEAM U – FRIVILLIGONSDAG D. 30. MAJ 2018 KL. 19.00 I BORGERNES HUS

DAGSORDEN (ved et yderst livligt møde, det er sjovt at være frivillig)

Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer i Team U – frivillig

Det er med stor glæde, at bestyrelsen nu er udvidet med 2 energiske suppleanter, Conny Jørgensen og Lisbeth Schütter. Velkommen til.
 

Godkendelse af sidste referat af 12. marts 2018

Referatet godkendt uden yderligere indsigelser.
 

Godkendelse af dagens dagsorden

Kirsten: fest på Skovgården og Langelandsfestivalen.
 
 

Kickstarterprisen (hvem overtager statuetten? – og hvordan går det med kassen?)

Valget faldt enstemmigt på Jørgen Nielsen, som virkelig har ydet en ekstraordinær indsats. Formanden overrækker statuetten.
 

Dagens budget

Kassereren fremlagde saldoen, stadig midler på kontoen. Kassen har det fint. Drøftede forbruget fremadrettet, hvor medlemsmøder, bestyrelsesmøder, etablering af frivilligheds område i Borgernes Hus m.v. Måske en telefon, og pris / forbrug undersøges.
 

Der afholdes møde onsdag d. 20. juni vedr. § 18 midler, og fra Team U – frivillig deltager Lisbeth og Poul Erik. Kirsten deltager fra foreningen ULF.
 

Nyt fra formanden, samt lidt orientering

Deltog i dialogmødet 2018, Fælles om Odense. Spændende punkter, hvor der blev sat fokus på frivillige, foreninger, aktive borgere, og dette i samarbejde med borgmesteren og rådmændene. Opfølgning følger.

Afholder møde d. 6. juni med Kristina vedr. torsdagskoncerterne. Team U – frivillig dækker alle 4, hvor der bl.a. skal ophænges frisbee’s i træerne, samt opstilles borde og bænke.
 

Evaluering af følgende aktiviteter

Eventyrløbet, stor oplevelse og spændende opgaver. Specielt i området med uddeling af vand, drikkebrik og æbler var der livlig aktivitet. Omdeling af flyers gik også godt, og disse blev omdelt ved diverse gæster, og deres biler.

Royal Run, første gang med 8 poster, hvor medlemmerne stod alene. Vi kunne se hinanden, hvad skabte tryghed.

Grillfest på Camillagården gik forrygende, trods udfald af opvaskemaskine. Den kom dog i gang, til stor tilfredshed.

Femina løbet i 1000-års skoven en succes, hvor foreningen havde 2 poster. Mange kvinder, få mænd – men det siger vel sig selv.

Spis-sammen-dag en kæmpe oplevelse, og en sådan succes bør gentages vel vidende, at der er en egenbetaling ved kommende arrangement. Og så var det ikke kun medlemmer af foreningen der deltog – nye folk, nye muligheder. Foreningen arbejder videre med idéen om et nyt arrangement.

Medlemsmødet og generalforsamlingen spændende, stor inddragelse og medbestemmelse – og kampvalg. Alle lærte noget nyt.
 

Kommende aktiviteter

Odense løbet kommende søndag, og mødested er Kongens Have kl. 10.00

Tinderbox, foreningen mangler en tilmelding, og formanden klarer dette torsdag. Sidste frist. Der skrives til deltagerne vedr. mødetid og mødested, og en oversigtsplan tilsendes.

Torsdagskoncerter i juli måned er på plads.

Aktivitetsoversigt udleveret – opdateres efter behov.

Etablering af frivilligområdet i Borgernes Hus
Opstart mandag d. 4. juni, og 3 personer har tilmeldt sig. Poul Erik tager imod kl. 9.00, hvorefter ideerne om indholdet gerne skulle sprøjte ud. Det er nemlig medlemmerne der sætter dagsordenen, og formanden – hmmm, hvad bliver hans rolle?
 

Eventuelt

Kirsten vil gerne have noget PR - materiale med til Langelandsfestivalen, så foreningen kan blive mere kendt. Det er OK, men husk: Vi holder os indenfor kommunegrænsen.

Fest på Skovgården d. 28. juni. Kirsten og Conny meldte sig. Poul Erik giver besked om det videre forløb

Næste møde afholdes mandag d. 27. august kl. 19.00 i Borgernes Hus.

Poul Erik Petersen (29.05.2018)
formand og stadig referent.