Referater / Referat generalforsamling 8.4.2024

Referat generalforsamling 8.4.2024

Referat af Generalforsamling i Team U-Frivillig.
Afholdt mandag den 8. april. På Odenseværkstederne, Bymidten.

Dagsorden og referat.

Punkt 1: Valg af dirigent.
Jørgen Nielsen blev opstillet og valgt med endda store klapsalver.
Det var som kunne man høre “ekkoet” fra de sidste par år. Tak til Jørgen for hans indsats med at styre generalforsamlingen. Herefter konstaterede Jørgen, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. (så er vi igang!)

Punkt 2: Valg af referent.
Igen næsten ligesom det plejer, blev Henk valgt (lidt klap)
Kuglepennen spidset og klar.

Punkt 3: Formandens beretning.
P.E indledte med at byde de ca 25 fremmødte TUF’ERE velkommen, og fortalte at hans beretning tog udgangspunkt, i en række fantastiske billeder på hans nu overfyldte mobiltelefon. Læs selv, og bliv rigtig glad “i låget” over alle de fantastiske opgaver som Team U-Frivillig har deltaget i, og udført med stor ansvarlighed, og dertil endda meget ros fra arrangeørerne.
P.E. sluttede sin beretning af med et stort tak til alle for deltagelse, det gode humør, de dejlige oplevelser, det gode selskab og altid med et positivt glimt i øjet.

Punkt 4: Kasserens beretning.
Mette gennemgik regnskabet for 2023.
Flot resultat med indtægter på 28.345 kr. heraf alene 13.800 kr. fra Tinderbox.

Udgifter for 27.975 (forplejning ved arrangementer, tak for indsats og T-shirts ved Tinderbox, og tak til alle aktive på Storms. Ca. 16.000 kr.) og så alt det løse.
Indtægter og udgifter går næsten i 0. Det er helt fint.
I øvrigt slutter det hele af med at vi har 59.414 kr. stående i banken.
Revisor Jørn Raaschou har godkendt regnskabet.
Jørgen spurgte om forsamlingen kunne godkende regnskabet,
(klap, klap!)
Flere bemærkninger fra salen om, at vi skulle være stolte af, at have en forening, hvor det ikke har været nødvendigt at søge andre om penge.

Punkt 5: Fastsættelse af kontingent.
Mette foreslog at vi bibeholder det nuværende kontingent, som jo bekendt er lig med 0 kroner.
Det var alle enige i, så det fortsætter uændret.

Punkt 6: Valg af bestyrelse.
På valg: Sonja, Lone og Henk.
De blev valgt, og fik ligeledes et klap med på vejen.

Punkt 7: Valg af 2 suppleanter.
Connie og Brian valgt, og de fik anerkendende klap fra salen.

Punkt 8: Indkomne forslag.
Ordstyreren Jørgen N. kunne konstatere at der ikke var kommet forslag fra medlemmerne.

Punkt 9: Eventuelt.
Nogen spørger om kasketter. P.E. har 5 ekstra liggende.
Reflexjakker (Brian) måske vi skulle overveje veste med påtrykt Team U.

På sidste bestyrelsesmøde er det aftalt, at der vil blive inviteret til:
UDFLUGT FOR AKTIVE MEDLEMMER DEN 6. SEPTEMBER.
Der vil komme nærmere besked.
 
Husk lige, at det er Jørgen N. der er kontakt til Fjordagerløb og Maguritten.
Så “kontakt” ham, hvis i ønsker oplysninger mv.

Herefter gav Jørgen ordet til P.E. Som sluttede denne hurtige generalforsamling (28 minutter) af med en stor tak til alle, og med håbet om et godt fællesskab det nye år.

Ordstyrer: Jørgen Nielsen. Referent: Henk Fich.