Referater / Referater fra "kontoret"

Referater fra kontoret

SIDSTE NYT FRA ”KONTORET” I BORGERNES HUS

ODENSE ISHOCKEY KLUB afholder stævne for Old Boys d. 12 – 13 og 14 april, og der mangler stort set snart kun tidspunkter. Lone Toppel er på sagen.

KURSET TIL DEMENSVEN er aftalt med Ane Caspersen, og det bliver mandag d. 18. marts 2019 kl. 10.30 – 12.00. Poul Erik skriver til deltagerne og Brian har ansøgt om lokale i Borgernes Hus.

MANGFOLDIGHEDSFEST afholdes i maj måned, og Kirsten, Mette og Poul Erik fra bestyrelsen deltager ved orienteringsmødet mandag d. 4. marts 2019.

LUKKEDAGEN (ODENSE VÆRKSTEDERNE) er i ugerne 29 – 30. Team U – frivillig arrangerer et par events, og de kunne foregå om tirsdagen i Kongens Have. Mere om dette senere.

UNDERVISNING af personerne på ”kontoret” påbegyndes 1. april og løber frem til d. 3. juni. Emnerne bliver omkring brug af mobiltelefon og computer, og som tidligere nævnt er der en egenbetaling, da vi anvender ”Den Hensyntagende Aftenskole”.

ODENSE SPISER SAMMEN foregår d. 23. april i tidsrummet 15.00 – 21.30. Team U – frivillig skal stille med 15 – 20 personer. Poul Erik har aftalt møde med Claus på torsdag, for at drøfte arbejdsopgaver.

COMPUTER OG MOBIL kan opbevares i Borgernes Hus. Vi har nu fået et skab der kan aflåses.

SPIS SAMMEN DANMARK har nu igen en pulje ude som man kan søge. Team U – frivillig vil gerne ansøge om midler, og dette søger Poul Erik for. Et forslag kunne være at besøge Odense Idræts Park for en rundvisning, men efterfølgende spisning i hallen v/ Café Noír. Poul Erik undersøger dette og falder det positivt ud, bliver det mandag d. 20. maj 2019 kl. 17.00 – 21.00.
Der vil være en egenbetaling, og denne meldes ud når aftalen er på plads.

BESØGSVEN triller stadig. Vi mangler postkort inden besøg v/ Social- og Sundhedsskolen Fyn og andre uddannelsessteder.

FERIE er en dejlig ting, og Poul Erik smutter d. 25. marts 2019. Holder vi lukket?

HUSK – HUSK der er medlemsmøde og generalforsamling onsdag d. 24. april kl. 19.00, og vi har været så heldige, at vi kan være på Odense Værkstederne i midtbyen.

Ref. Poul Erik (26. februar 2019)
SIDSTE NYT FRA ”KONTORET” I BORGERNES HUS

FERIETUR TIL KRETA er nu på plads, og turen foregår i perioden 13. september til 20.
september. De 8 pladser er besat, og der er betalt depositum. Naturligvis All Inklusiv.

ODENSE ISHOCKEY KLUB afholder stævne for Old Boys d. 12 – 13 og 14 april, og der ledes efter 8 medlemmer og 4 koordinatorer. Dette afklares snarest.

KURSET TIL DEMENSVEN blev desværre udsat på grund af sygdom. Der følges op på kontakten til Ane Caspersen, som står for undervisningen.

MANGFOLDIGHEDSFEST i maj måned undersøges. Team U – frivillig bør deltage i en eller anden grad. Dette undersøges.

HCA MARATHON arrangerer ”Kredsløbet” d. 2. april, og foreningen har fået tildelt 4 poster. Løbet starter kl. 18.30 og der er start / mål i Ansgar anlæg.

LUKKEDAGEN (ODENSE VÆRKSTEDERNE) er i ugerne 29 – 30. Team U – frivillig arrangerer et par events, og de kunne foregå om tirsdagen i Kongens Have. I de nævnte uger er der også planlagt 2 Torsdagskoncerter, hvor foreningen hjælper til i ”frivillighedsområdet”.

UNDERVISNING af personerne på ”kontoret” påbegyndes snarest. Der er taget kontakt til ULF i Vejle, idet de ligger inde med undervisningsmateriale. Det omfatter:
 
Selv- og medbestemmelse, Borger og Borgerråd, Frivillighed, Mobning, Facebook, Mobil og Computer.
 
De 6 nævnte kurser løber over 30 timer, og der vil være en minimal egenbetaling. I efteråret 2019 påbegyndes kurset ”Aktiv medborgerskab”, og midlerne fra Danske Handicaporganisationer på 34000,- kr. anvendes. Kurset løber over 20 lektioner á 3 – 4 timer.

ODENSE SPISER SAMMEN foregår d. 23. april i tidsrummet 15.00 – 21.30. Team U – frivillig skal stille med 15 – 20 personer. Arrangementet foregår i Odense Rådhus, hvis der gives tilladelse til dette.

Aalborg AKTIV ønsker at være venskabsforeningen med Team U- frivillig, og vi takker naturligvis JA TAK. Der sendes mail til Martin Langballe, og måske aftales et besøg i det Nordjyske.

COMPUTER OG MOBIL kan opbevares i Borgernes Hus. Vi får et skab der kan aflåses.
 
HUSK – HUSK der er medlemsmøde og generalforsamling onsdag d. 24. april kl. 19.00.
Stedet er ikke afklaret endnu.
 
Ref. Poul Erik (12. februar 2019)
BORGERNES HUS 12. NOVEMBER 2018.

Ny på ”kontoret”
Vi kunne byde Kim Raun velkommen. Han vil gerne deltage i kontorets arbejde, og på sigt være en tættere del af projektet.

Medlemsmøde
Der er allerede en del tilmeldte, men vi kunne godt tænke os nogle flere. Der bliver sendt en sms, og så må vi se, om det fører til et øget antal. Forventning om 30 deltagere til gløgg og æbleskiver.

Dagsorden til medlemsmøde:

Velkomst ved formanden
Status siden sidste medlemsmøde d. 19. april i Kulturhuset
Hvilke aktiviteter ligger der inden årets udgang og måske et smut til Tyskland
Hvordan går det i Borgernes Hus
Aktiviteter i 2019 og kommende ferieture

Besøg fra Aalborg Kommune
Stor oplevelse, og vi er sikre på, at de fik megen god viden med videre. De havde en masse gode spørgsmål, vi havde en masse gode svar, og det var godt, at dialogen og snakken gik begge veje. Vi kunne godt tænke os at besøge dem, så vi får se.

Følgeven
Annette og Robert besøgte Social- og Sundhedsskolen Fyn, hvor de dels fortalte om egen situation, men også fik fortalt om projektet ”følgeven”. 2 elever har tidligere meldt sig, og efter mødet kom der 3 nye på listen. Annette holder kontakten til skolen.

Brangstrupskolen
Ville være godt med et besøg i nærmeste fremtid, så vi kunne fortælle om Team U – frivillig. Der arbejdes videre på ”sagen”, som man siger. Brian E er tovholder.

Julemarked 2018
Vi får besøg af Kristina mandag d. 19. november kl. 10.00. Derved kan vi få alle aftaler på plads vedr. julemarkedet, som for vores vedkommende foregår d. 1. og 2. december og d. 8. og 9. december. Alle 4 dage er vi frivillige i tidsrummet 11.00 – 16.00. (stemningsgivere)

Ansøgning
Intet nyt vedr. ansøgningen i Socialstyrelsen. Skulle få besked sidst på måneden. LEV Odense v/ Ib Poulsen har også søgt midler til Team U – frivillig, så vi kan få sat noget undervisning i gang. Svar forventes rimeligt hurtigt.
Det var så den dag.
REFERAT – BORGERNES HUS 24. SEPTEMBER OG 1. OKTOBER 2018

Silhuetten, sponsorer:
Takkekort udarbejdes, og Annette omdeler

Visitkort:
Brian arbejder videre

Social- og Sundhedsskolen Fyn:
Invitation til S og S skolen Fyn vedr. projektet ”følgeven”. PE kontakter Susanne. Senere skal vi snakke med forvaltningen og STU Rismarksvej

Socialstyrelsen:
Har sendt ansøgning, så nu må vi vente ca. 3 måneder på svar. Midlerne skal anvendes over en 2. årig periode, og derved kan vi håbe, at gruppen i Borgernes Hus er en selvstændig enhed.

Frivillig Dag og Frivillig Galla:
Munkehatten d. 28. september kl. 13.00-17.00. Jørgen, Annika og Brian E er på opgaven, og Brian tager billeder. Vedr. Frivillig Galla deltager som tidligere nævnt Conny, Kirsten og Sonja fra bestyrelsen. Begge arrangementer var gået godt.
Høstfest, Camillagården: Det gik rigtigt godt, og der var nok at se til.

Nanny Jacobsens Fond:
Har sendt mail til advokaten, og han har lovet at tilsende os et ansøgningsskema. Ansøgningen omhandler ”det aktive medborgerskab”.

Denmark Open:
Kirsten, Sonja N og Poul Erik har været til møde med Dorte, og vi har modtaget opgaverne. Spændende dage venter.

Aalborg Kommune:
Der er lavet aftale med Aalborg Kommune om et foredrag, og det finder sted i Borgernes Hus tirsdag d. 6. november kl. 14.30. Lokale er bestilt og deltagere udpeges snarest.

Spis sammen dag:
Ansøgning ikke accepteret, og derfor må vi tænke nyt vedr. anvendelse af gavekort til bowlingcentret. Gruppen har et forslag til bestyrelsen.

HCA Marathon:
Holdene er sat, og det var en god dag. Dog mangel på mad og drikkeposer. Poul Erik får en snak med Line, og til orientering var vi tilmeldt med 2 personer på hver post. Peter og Niels laver video fra dagen.

ULF:
Planlægger besøg på Jernbanemuseet søndag d. 18. november kl. 10.00. Vi afventer nærmere invitation, men Annika, Brian og Robert vil gerne deltage.

Julemarked 2018:
Tages med til kommende bestyrelsesmøde.

Hjemmevejlederteamet:
Brian laver en aftale med teamet, og melder tilbage.
 
Sofie og Nadja:
2 studerende fra Social- og Sundhedsskolen Fyn har kontaktet Poul Erik vedr. Annettes telefonnummer. Annette gav tilladelse, og nummeret er sendt videre.

OIK:
Robert spurgte ind, og Poul Erik snakker med Lone i løbet af ugen.

Magiske dage:
Vi har ikke fået en tilbagemelding fra frivillighedskoordinatoren, og derfor er vi ikke interesseret. Øv.


Håber jeg fik det hele med – og dog:
Holder vi lukket i efterårsferien?

Ref.: Poul ErikREFERAT – BORGERNES HUS 10. SEPTEMBER 2018

Silhuetten, sponsorer:
Takkekort udarbejdes, og Annette omdeler

Familie Zoo løbet:
Alt klar til løbet d. 13. september. Jørgen har meldt sig som sidste mand

Social- og Sundhedsskolen Fyn:
Invitation til S og S skolen Fyn vedr. projektet ”følgeven”. PE kontakter Susanne. Senere skal vi snakke med forvaltningen og STU Rismarksvej

Socialstyrelsen:
Er påbegyndt ansøgning til midler, som anvendes til at gøre gruppen i Borgernes Hus selvstændige

Evaluering af Puljens Dag:
Spændende at deltage, for at høre om, hvordan man bl.a. søger § 18 midler

Frivillig Dag og Frivillig Galla:
Munkehatten d. 28. september kl. 13.00-17.00. Robert, Annika og Brian E er på opgaven, og Brian tager billeder.
Vedr. Frivillig Galla deltager som tidligere nævnt Conny, Lisbeth, Kirsten og Sonja fra bestyrelsen

Lukkedag, medmindre:
Vi holder lukket mandag d. 17. september, da PE er i Tyrkiet (måske kaffemøde v/ Annette)

Høstfest, Camillagården:
Mangler 1 og Susanne har meldt sig. Dermed er holdet sat

Visitkort:
Brian arbejder videre med fremstillingen

Nanny Jacobsens Fond:
Midler til gruppen søges – men hvad skal der søges til? Alle tænker op til d. 10. oktober, så skal ansøgningen afsted

Denmark Open:
Dorte har inviteret til møde d. 10. september kl. 14.00 i Marienlyst Centret. Kirsten og Sonja deltager sammen med PE

Aalborg Kommune:
Har kontaktet gruppen telefonisk vedr. et møde. Vi siger ”ja tak”, og venter nærmere

Ref.: Poul Erik (12.09.2018)
BORGERNES HUS 27. august og 3. september 2018
 
Til stede: Annette, Annika, Robert, Brian E og Poul Erik

Efter et par uger med ferie, og en enkelt uge med frivillighed i forbindelse med HCA festivals, er alle tilbage i glimrende form.

HCA festivals:
En blandet følelse, da opgaverne som lovet ikke var særlig relevante. Speciel var opgaven mandag i ”det eventyrlige telt” var en fuser. De øvrige 3 opgaver var OK.

Silhuetten:
Brian E klarede vagten som vagt sammen med Jacob, og Annika, Annette og Robert er i ”info teltet”. Spisebilletter sørger Poul Erik for.
 
Puljens dag:
Foregår torsdag d. 6. september i tidsrummet 16.30 – 19.00. Alle deltager, da der er god læring i arrangementet, som foregår i Borgernes Hus.

Visitkort:
Brian E sørger for at der bliver lavet visitkort. Der blev taget billede og teksten blev vedtaget. Team U – frivillig giver tilskud til blækpatroner.

Moserunden:
Vi fik en snak om Moserunden, som er et løb der finder sted tirsdag d. 4. september. Henk har meldt afbud og der findes en afløser for ”Jan”.
LEV Fyn bladet og ULF bladet: Fin tekst og super fint billede i LEV Fyn bladet. Poul Erik har desuden sendt tekst til ULF bladet

Magiske dage:
Vi har sendt en mail til Charlotte, som er frivillighedskoordinator på ”magiske dage”. Tidligere hed festivalen ”Harry Potter”, men den gik ikke. Måske er der frivillige jobs, nu har vi spurgt. Afventer svar.

Frivillig Folkemøde lørdag d. 1. september:
Annette og Kirsten deltog i mødet i Borgernes Hus, og de fik uddelt en del PR-materiale for såvel Team U – frivillig, som for ULF. Og så blev der spist en del slik.

Familieløbet v/ Zoo d. 13. september:
Vi har fået en ekstra post og den tager Annika og Brian E.

Spis sammen:
Mulighed for at søge til et arrangement. Poul Erik sender mail til koordinatorerne om eventuel ansøgning og deltagelse. Kunne være Odense City Bowling som mødested m/ efterfølgende spisning. Der vil være ”egenbetaling”.

Følgeven:
Der arbejdes videre med dialog til Odense Kommune og Social- og Sundhedsskolen Fyn.

Lukkedag:
På grund af ferietur til Tyrkiet, holder vi lukket mandag d. 17. september.

Det var alt for denne gang. ”sol lucet omnibus”

Referent: Poul Erik
BORGERNES HUS d. 23. juli 2018

Torsdagskoncert
Torsdag d. 26. juli er sidste torsdagskoncert, og der er desværre afbud fra Henk. Han er i Sverige, hvor brormands ødegård trænger til en ny trappe. Vi (fra kontoret) mødes som sædvanligt i Kongens Have kl. 15.00, og Susanne, Perwin og Jørgen støder til kl. 16.00.
Annette, Brian E, Annika og Robert tager hjem, når jobbet er udført.
 
HCA Festivals
Vi har takket ja til 4 opgaver ved årets HCA Festivals. De 4 opgaver finder sted i Munke Mose fra mandag d. 20. august – 23. august i tidsrummet 8.30 – 13.15. Koordinatorer og medlemmer får besked senest torsdag d. 26. juli, hvor holdene sættes. Ved hvert arrangement skal der bruges 1 koordinator og 2 medlemmer.
Vi har været i kontakt med Fyns Politi vedr. børneattester, og denne opgave ligger ved HCA Festivals. Vi skal selv sørge for straffeattesten, som kan afleveres tirsdag d. 31. juli kl. 17.00 – 20.00 i Slotsgade. Ved den lejlighed får vi også udleveret HCA trøjen.
 
Silhuetten
Brian og en kammerat snupper vagten ved årets festival. Annette snakker med en butik i Tarup Centret vedr. lotterigevinster, Brian vil gerne have plakater og flyers ved næste møde, og så finder vi ud af antallet af frivillige, når Lavuk Entertainment melder ud.

Ferietur 2019
Annika og Brian E medbragte foldere fra Feriecenter Slettestrand, og de har et ønske om, at Team U – frivillig laver en ferietur til dette sted i 2019. Måske fra mandag til fredag, altså en 5 dags tur. Det tages med til kommende bestyrelsesmøde.

Frivillighedsdag
Munkehatten vil helt sikkert gerne have vores hjælp ved frivillighedsdagen d. 28. september. Poul Erik får en snak med Helle.

Artikel til Fyn nyt
Poul Erik laver en lille artikel omfattende: Åbningstid, opgaver og referat, navne, kaffe, møder, roll up og placering. Sendes i løbet af tirsdagen.

Så nåede vi ikke mere den dag. Ses torsdag i Kongens Have

Ref. Poul Erik (24.07.18)
SAMLET REFERAT FRA 2. – 9. og 16. juli 2018

Aftale med Kristina (Odense Kommune)
Alle frisbee er nu klar og afleveret til Kristina. Vi får dem udleveret ved hver Torsdagskoncert, hvorefter de ophænges i de træer, som tidligere blev udpeget. De kan også ophænges på de stativer som anvendes til VM i Multisport.
Alle ”juletræerne” er klippet, og den sidste pose afleveres til Kristina ved Torsdagskoncerten d. 19. juli. Der er afleveret en pose, og til orientering er det papirs juletræer, som skal anvendes ved Julemarkedet 2018.

Torsdagskoncerterne d. 5. – 12. – 19. og 26. juli er på plads, og såvel koordinatorerne som medlemmerne har fået besked. Niels er dog hoppet af ved de sidste 2 koncerter, da han skal arbejde i Føtex.

Roll up
For ikke at slæbe rundt med denne, opbevares den v/ Frivilligcenter Odense.

Tinderbox
En kort snak om opgaverne ved årets Tinderbox, samt hvad der kan blive af muligheder i 2019. Dette snakkes der med Sofie om, efter bestyrelsesmødet sidst i august måned.

Social- og Sundhedsskolen Fyn
Susanne og Morten fra Social- og Sundhedsskolen Fyn har været på besøg, hvor vi snakkede om et ”datingområde” ved festivalen Silhuetten. De er meget interesseret i at deltage, og måske kan samarbejdet anvendes som et videre forløb af projektet Best Buddies, og måske også projektet ”Følgeven”.
Silhuetten mangler gevinster til lotteri og evt. til Social- og Sundhedsskolens konkurrencer, og denne opgave vil Annette gerne påtage sig. Dels gevinster fra butikker, men måske også en egenproduktion.

VM i duatlon
Arrangementet gik godt, og så kom foreningen Team U – frivillig i fjernsynet. Helle og Robert fik et interview med TV2 Fyn, og dette blev senere vist. Glimrende.

ULF bladet
Gerne en artikel om Team U – frivillig, og går alt som det skal, klares dette ved Torsdagskoncerten d. 19. juli. Rikke fra ULF ungdom kommer forbi.

HCA Festivals
Vi havde besøg af festivals koordinator Nicolai og hans assistenter, og det var rigtigt hyggeligt. De vil meget gerne have Team U – frivillig som frivillige ved festivalen, som foregår i uge 34.
Flere opgaver blev lagt på bordet, og vi vil nu se, hvilke vi kan klare. Mange af dem er om formiddagen, så nu må vi trække på de koordinatorer der er pensioneret eller kan få en fridag. Vi skal også finde medlemmer der kan, og dette ud fra samme princip som koordinatorerne.
Billetsalg og billetscanning kom på tale, og dette ved ”skolearrangementerne i Munke Mose. Det kræver dog en ren straffeattest og en ren børneattest.
Poul Erik taler med Fyns Politi om børneattesten da der menes, at HCA Festivals skal ansøge om denne. Straffeattesten klares af de involverede koordinatorer og medlemmer.
Poul Erik kontakter også Nicolai således, at vi får ren besked om attesterne, påklædning og evt. drikkelse og mad.
Til orientering vil HCA Festivals have ”åbent kontor” i Slotsgade 24 fra uge 32, og så var der mulighed for et møde d. 31. juli kl. 17 – 20, hvor bl.a. attesterne skulle afleveres.
Stort informationsmøde 16. august kl. 16 – 18. Sted senere.
Vejledning til frivillige – billetsalg og billetscanning udleveret.

Tror det var det hele, men er noget glemt, så er det glemt.

19. juli 2018 (Poul Erik)
TEAM U – FRIVILLIG I BORGERNES HUS
ONSDAG D. 27. JUNI 2018

Dagens gæst var Sarah fra Rådhuset, der gerne ville lave et interview med Poul Erik. Dette på grund af, at Käte (Camillagården) havde nævnt formanden som en ildsjæl i Odense Kommune. Inden det bringes (hvor?) – sendes det til gennemlæsning.

SILHUETTEN D. 30. AUGUST
Team U – frivillig får en lille bod på Silhuetten, og vi skal finde et par personer, der kan beklæde boden. Dette sker i løbet af juli måned. Boden kunne være i samarbejde med ULF og ULF Ungdom.

FØLGEVEN
Vi er blevet kontaktet af Social- og Sundhedsskolen Fyn, og de vil gerne møde os i Borgernes Hus mandag d. 2. juli kl. 12.00.
Der skal også laves en aftale med CSV, så vi får kendskab til behovet.

BESØG AF SONJA C
Hyggeligt, og vi fik åbnet hendes Tinderbox pass. Vi fik også Roberts pass på plads, så nu mangler vi kun Jørgens. Poul Erik prøver at fange ham i eftermiddag på Camillagården, da han skal hente poloer til arrangementet på Skovgården torsdag d. 28. juni kl. 17.00 – 21.00. (afbud fra Kim)

AKTIVITETER
Stadig en bunke frisbee og så nogle papirjuletræer, hvor der skal klippes nogle snore af. Poul Erik medbringer, vi ser på sagerne, og afleverer hele bundtet til Kristina snarest. Vi påbegynder dette mandag d. 2. juli.

NÆSTE MØDE
Vi mødes igen mandag d. 2. juli kl. 10.00 – 13.00, og vi har besluttet, at vi fremadrettet vil være at finde i Borgernes Hus hver mandag i tidsrummet 10.00 – 13.00. Vi skal have denne meddelelse på Facebook og vores hjemmeside.

ANNIKA
Annika vil for en periode gerne være i gruppen hver mandag. Velkommen til Annika.

FERIELUKNING
Som tidligere besluttet, fastholder vi ferielukket i ugerne 32 – 33.

Referat: Poul Erik (28.06.18)
TEAM U – FRIVILLIG I BORGERNES HUS
MANDAG D. 25. JUNI 2018

En drøftelse / status på Tinderbox, grillfest på Skovgården, Multisport og Torsdagskoncerterne. De forskellige arrangementer bliver evalueret ved kommende bestyrelsesmøde, og Poul Erik viderebringer relevant status – set fra medlemmernes side.

SILHUETTEN D. 30. AUGUST
Der spørges ind til frivilligt arbejde, og dette meldes ud senere, da Lavuk Entertainment og Pro4 stiller med mange. Dog en stor tak til Annette, som med iver samler lotterigevinster ind. Bragende godt.

FØLGEVEN
Team U – frivillig vil gerne arbejde videre med processen, og dette i samarbejd med LEV Odense. Vi tror på det lykkedes.

NYE FOLDERE
Kirsten har snakket med Peer på Skovgården, og der er trykt 110 nye. Poul Erik afhenter dem i løbet af eftermiddagen.

SCHOU LØBET VED LANGESØ
Kort snak om arrangementet, og Poul Erik viderebringer de forskellige kommentarer til kommende bestyrelsesmøde.

KOMMENDE MEDLEMSMØDE
Fint at der er nogle aktiviteter at vælge imellem, da det var godt fra sidste medlemsmøde. Efter at vi har snakket med Kristina på Slottet, skal et af de kommende arrangementer have fokus – nemlig de 2 julemarkeder der afholdes i Odense i december.

AKTIVITETER
Stadig en bunke frisbee og så nogle papirjuletræer, hvor der skal klippes nogle snor af. Poul Erik medbringer, vi ser på sagerne, og aflevere hele bundet til Kristina snarest.

NÆSTE MØDE
Vi mødes igen onsdag d. 27. juni kl. 10.00 – og der er afbud fra Annette. Annika og Brian kommer lidt senere.

Referat: Poul Erik (26.06.18)

FØRSTE DAG PÅ ”KONTORET” I BORGERNES HUS
TEAM U – FRIVILLIG, MANDAG D. 4. JUNI 2018

Da det var første dag på ”kontoret” i Borgernes Hus, var der nok at snakke om. Hvordan skal vi lige fremadrettet forholde os, hvor mange skal vi være, hvornår mødes vi, hvad skal vi lave, hvem holder vi møde med, hvornår holder vi ferie, og en masse andre uafklarede spørgsmål.
Men spændende bliver det, idet vi er ved at etablere et helt nyt tilbud for målgruppen. Dette uden visitation, dette uden indskrivning, dette uden cpr. nr. og andre personfølsomme oplysninger – blot et frivilligt tilbud, og dette på frivilligt basis.

Vi enedes om at mødes onsdag d. 6. juni kl. ca. 9.30 i Kongens Have, hvor vi har møde med Kristina vedr. torsdagskoncerterne, hvor vi skal ophænge frisbee og sætte havemøbler på plads. Vi skal mødes med Kristina kl. 10.00.

Efter dette møde, hvornår mødes vi så igen?
Som udgangspunkt mødes vi hver mandag kl. 10.00 i Borgernes Hus. Dette gælder dog ikke mandag d. 11. juni og mandag d. 18. juni, da Poul Erik er på ferie. Derfor mødes vi tirsdag d. 19. juni kl. 10.30 i Borgernes Hus, og derfra planlægger vi fremadrettet.
Vi enedes også om at holdes fælles ferie, og derved lukket i ugerne 32 – 33, men mere om dette senere.
 
Hvor mange kan vi være?
Vi har en formodning om, at gruppen højst må være 6, koordinatoren indbefattet. Så vi skal finde 3 medlemmer mere. Et forslag kunne være Heidi, som søger ”kontorarbejde”.
Derved, hvis Heidi vil, er der 2 kørestolsmedlemmer, og resten skal være ”gående”, da vi også skal en del rundt i kvarteret.

Hvad skal vi lave?
I første omgang gælder det om at finde medlemmer til gruppen. Vi skal også søge fonde, da vi mangler en del ting på ”kontoret”. Det i form af profiltøj, telefon, iPad, computer, og en del PR-materiale i form af folder og flyers. Annette ville undersøge noget omkring fonde.
Der skal findes samarbejdspartner, nye muligheder for opgaver, en runde på beskæftigelses- og bostederne med PR - materiale, støtte op omkring festivalen Silhuetten, bestille Roll Up ved Track One, og så skal vi finde ud af, hvordan vi får en ”beskedblok” ind på vores hjemmeside som er: www.team-u-frivillig.dk
 
Men som nævnt – første dag på ”kontoret”, og vi mødes igen onsdag 6/6 kl. 9.30 – 9.45 i Kongens Have.

Ref. Poul Erik (05.06.2018)
TEAM U – FRIVILLIG I BORGERNES HUS
ONSDAG D. 6. JUNI 2018

Møde med Kristina (Odense Kommune)
Som aftalt mødte vi Kristina fra Odense Kommune i Kongens Have kl. 10.00, og formålet med mødet var en dialog om vores opgaver ved de kommende ”Torsdagskoncerter”. Som tidligere nævnt skal vi ophænge frisbee i træerne, og stille havemøbler fra i frivilligområdet.
Vi fik udpeget de ”gode træer”, hvor reklamen med frisbee er perfekt. De skal hænge i hovedhøjde, og der må gerne være mange i hvert træ. Vi skal dog passe på træerne og grenene, da kommunen er ømme overfor netop disse.
Kristina skaffer en stige, og vi færdiggøre de frisbee’s der skal ophænges. Vi havde en prøve med, som Kristina godkendte.
Dagene 5. – 12. – 19. og 26. juli mødes vi kl. 13.00 i Kongens Have, hvor vi finder de forskellige remedier frem. Øvrige medlemmer kommer kl. ca. 14.30 (se aktivitetskalenderen)

Øvrige mødedatoer og tider i juli
Ved Torsdagskoncerter forventer vi at være til stede i tidsrummet 13.00 – 17.00 og vil man høre koncerten, kan man bare blive. Ellers mødes vi hver mandag i tidsrummet 10.00 – 14.00

Vores mailadresser
Annette – anettefister@gmail.com Robert – RobertKastberg70@gmail.com
Poul Erik – pepet1954@gmail.com

Ansøgning af fonde
Annette havde en del forslag med, og vi søger efter flere. Også Socialstyrelsens puljer.

Roll up
Poul Erik har møde 7. juni med Track one. Spændende.

En ny opgave
LEV Odense har fået § 18 midler til projektet ”følgeven”. Poul Erik får en snak med Ib Poulsen om deltagelse, og vi besøger gerne STU Rismarksvej og Social- og Sundhedsskolen Fyn om yderligere deltagelse.
Til denne opgave skal der også laves en folder eller et info-brev, og der kan vi hente gode erfaringer fra Åbent SIND, som selv har et lignende projekt.
 
Christina Nielsen og Heidi Skov inviteres til næste møde d. 19. juni.
 
Tak for i dag. PE
TEAM U – FRIVILLIG I BORGERNES HUS
TIRSDAG D. 19. JUNI 2018

Brian E mødte op, og vil gerne være en del af gruppen.
Hans mail er: brian-espersen@hotmail.dk og fremadrettet vil referatet også blive tilsendt Brian.

Vi fik besøg af Peter P, og vi snakkede om en ”beskedblok” på vores hjemmeside. Peter undersøger muligheden. Stor glæde ved Peters besøg.

Næste møde og opgaver
Vi aftalte at mødes igen torsdag d. 21. juni kl. 10.00, hvor vi bl.a. skal færdiggøre de frisbee’er, som skal anvendes ved de første 2 torsdagskoncerter. Når de er færdige, mødes vi med Kristina på Slottet, for at aflevere første portion. Får helt sikkert en ny portion til de sidste 2 torsdagskoncerter.
Aftalen om mødet er lavet med Kristina, og vi skal være der inden kl. 13.00.

Langesø løbet lørdag d. 23. juni
Steven kan desværre ikke, og helt tilfældigt mødte vi Allan, som gerne vil. Annika og Brian E tager Allan med til Hvedevangen, hvor vi mødes kl. ca. 8.00. Robert og Line står klar, og derved er vi de 6 personer, som vi lovede OGF. Poul Erik er med som koordinator.

§ 18 midler til kursusvirksomhed
Kirsten Bastholm skal til møde med Odense Kommune onsdag d. 20. juni, og hun vil forespørge om midler til et kursus for ULF og TUF vedr. ”aktivt medborgerskab”. Spændende samarbejde mellem ULF og TUF.

Roll Up
Poul Erik afhenter dem i dag, og medbringer dem til mødet på torsdag.

Festivalen Silhuetten d. 30. august – behjælpelig
Vi aftalte at være festivalen Silhuetten behjælpelig med ”tombolagevinster”. Der medbringes flyers til næste møde, og det videre forløb aftales.

Ny henvendelse vedr. Team U – frivillig støtte
Frederik J. Bjerring har henvendt sig om hjælp og støtte ved årets Multisport World Championships, som afholdes i Odense i juli måned. Vi fik datoerne 6. – 8. og 14 juli, og i første omgang undersøges, om vi kan søndag d. 8. juli. Team U – frivillig skal være ved et væskedepot, og det i tidsrummet 7.30 – 17.30. Det kræver 2 hold á ca. 12 personer, så mange skal spørges inden tilsagn.

Følgeven
Der arbejdes fortsat med emnet i et samarbejde med LEV Odense.

Kaffe medbringes af Poul Erik til næste møde. Annette har stadig krus i tasken.

Ref.: Poul Erik (20.06.2018)