Referater / Referat 18.9.2017

Referat 18.9.2017

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET I ”TEAM U – FRIVILLIG”

MANDAG D. 18. SEPTEMBER 2017
KULTURHUSET, RYTTERKASERNEN
 

Inden mødet skal der vælges en referent, og dette blev Poul Erik. Der kom dog den tilkendegivelse, at Mette og Henk gerne vil overtage dette hverv, når de begge til næste år forlader arbejdsmarkedet. Og Henk – gerne referatskrivning i et helt år. Foreningen takker.
 

Dagsorden
Godkendelse af sidste referat (8. august 2017)
Referatet blev vedtaget uden yderligere kommentar
 

Godkendelse af dagsorden
Godkendt m/ 3 yderligere punkter – privatfester, §18 ansøgning og bestyrelseskomsammen.
 

Dagens budget
Mette kunne oplyse, at budgettet ser godt ud, og at der er ca. 12.000 kr. på kontoen. I forhold til ansøgningen, er de enkelte posteringer ikke helt i overensstemmelse med fakta, da der ikke er brugt de store penge på bl.a. IT-udstyr og kørsel. Der er til gengæld brugt flere penge på bl.a. profiltøj.
 

Evaluering af:

Moserunden v/ Henk og Poul Erik

God oplevelse, spændende arrangement, stor ros fra arrangøren for deltagelse. Henk havde Conny og Jørgen ved en vejviserpost v/ Bauhaus, og Allan, Nghia og Poul Erik var ved legepladsen tæt ved Mulernes Legatskole. Lidt utryghed ved sidstnævnte post, idet unge mennesker var noget støjende og generende. Er videregivet til løbsledelsen.
 
 
HCA Festivalen v/ Lone og Poul Erik

Det blev ikke til de store opgaver, da flere af opgaverne var med store hold, og på nogle kedelige sene tidspunkter. Dog fik vi vist flaget, idet hvide paraplyer blev tjekket for batterier, og denne opgave klarede Robert, Lone og Poul Erik.
Dagen efter skulle paraplyerne hænges op i Vintapperstræde, og 6 medlemmer troppede op tidligt søndag morgen. Desværre var der ikke brug for hjælpen, så vi gik på ”kaffebar”.
 
 
OIK v/ Lone

Sonja og Allan var med Lone til ishockey, hvor de i skønt fællesskab skænkede øl og vand til VIPPERNE i pauserne. Klarede opgaven forrygende, og spændende er det, da samarbejdet med Odense Ishockey Klub fortsætter. Lone har kontakten.


Forglemmigejdag v/ Sonja, Kirsten og Lone

I samarbejde med LEV Odense deltog Sonja, Kirsten og Lone som sælgere af ”forglemmigejmærket”. Flakhaven og andre gode steder blev indtaget, og der blev solgt 200 mærker. Det gav den nette sum af 434,50 kr. til foreningskassen. Poul Erik får pengene indsat på kontoen. Fremadrettet måske andre betalingsformer, da folk ikke går rundt med kontanter, og så skal ”raslebøsserne” ud noget før. Husk: Rådmand Brian Skov Nielsen skylder 4 kr!
 

Kommende aktiviteter:
 
Høstfest på Camillagården
 
Torsdag d. 21. september deltager Annika, Brian, Kim, Robert og Poul Erik i serviceteamet ved Camillagårdens høstfest. Pårørenderådet er yderst glade for ”hjælpen”.
 

Frivilligdag på Munkehatten
 
Fredag d. 29. september skal foreningen give en hjælpende hånd ved Munkehattens ”frivillig dag”. Poul Erik deltager noget af tiden, og der er gang i rekruttering.
 
 
HCA Marathon
 
Søndag d. 1. oktober hjælper foreningen ved HCA Marathon. Lone er på sagen, og foreningen får 2 poster. Der gives nærmere besked senere om deltagernavne. Der afregnes med 200 kr. pr. hjælpende person, og desuden udleveres der T – shirts til deltagerne. Forplejning aftales senere, og Poul Erik får jobbet som ”cyklende” uddeler af kaffe m.v.
 

Frivillig Galla og ildsjælepris
 
Poul Erik deltager i Frivillig Galla fredag d. 29. september, da LEV Odense har indstillet ”Team U – frivillig” til en af ildsjælepriserne. Kirsten og Sonja vil også gerne deltage, så Poul Erik kontakter Frivilligcenter Odense. P.S. – Kirsten og Sonja har fået plads og der er betalt.
 

Opsamling på medlemsliste og rekruttering

Poul Erik får nye medlemsnavne på listen. Foreningen mangler stadig at få en snak med Kulturhusets borgere, og dette aftaler Poul Erik med stedet.
 

Medlemsmøde – vi skal finde en dato

Datoen er fundet, og medlemsmødet afholdes mandag d. 13. november kl. 19.00 i Kulturhuset. Poul Erik har aftalt dette med stedet, og så må vi se om der serveres kaffe og brød. Invitation laves og fordeles via ”kommunesystemet”.


Orientering af ”dialogmøde” med kommunen

Poul Erik var til møde på Ørbækvej, og ved dette møde deltag Lars, Vagn, Kristian, Elsebeth og Anne Grete. God åben snak om foreningens virke, og der blev aftalt, at der afholdes 2 møder årligt – opsamling og nye ideer.
Stor ros til foreningens ildsjæle med håbet om, at de ikke brænder ud. Et er sikkert – foreningen er stadig et supplement til det bestående.
 

Privatfester

Foreningen har ikke taget stilling til dette for nuværende, og tager det på som et punkt til medlemsmødet. Dog en svag holdning til, at foreningen overlader dette til anden side. Vi får se hvad medlemmerne siger.
 

§ 18 midler

Der skal søges om midler inden udgangen af denne måned, og Poul Erik udfylder ansøgningsskema. Der efterspørges bl.a. ”festivalstole”, regnslag og varme trøjer.


Bestyrelseskomsammen

Å – Strand nok lidt for dyr. Andre muligheder undersøges, og efter mødet fik Lone den idé, at leje et sommerhus ved Hasmark. Hun kender ejeren.
 

Eventuelt

Intet at bemærke.
 

Næste møde

Tirsdag d. 10. oktober 2017 kl. 19.00 i Kulturhuset

Referent: Poul Erik (21.09.17)