Referater / Referat 28.2.2024

Referat 28.2.2024

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I TEAM U - FRIVILLIG
ONSDAG D. 28. FEBRUAR 2024
BORGERNES HUS

Dagsorden:

Godkendelse af sidste referat (20. november 2023)
Referatet godkendt uden yderlige kommentarer.
Godkendelse af dagens dagsorden.

Ændring af dato for generalforsamling og medlemsmødet 2024

På sidste møde offentliggjorde vi en dato og et tidspunkt for kommende generalforsamling og medlemsmøde, som desværre ikke kunne overholdes, og derfor måtte vi ændre dato.
Den nye dato bliver mandag d. 8, april 2024 i Borgernes Hus. Bestyrelsen møder ind kl. 18.30, generalforsamlingen afholdes kl. 19.00, og efterfølgende afholdes medlemsmødet, hvor årets aktiviteter kan afstemmes jævnført hvilke medlemmer og koordinatorer der deltager i de enkelte aktiviteter. PE udarbejder oversigt.

Vedr. generalforsamlingen er Sonja, Lone og Henk på valg, og det samme gælder alle suppleanter.
Valg til bestyrelsen er for en 2 årig periode, og for suppleanterne er det for en 1 årig periode.

Kommende aktiviteter (status)

PE udarbejder en oversigt som fremlægges på medlemsmødet. Der er endnu et par aktiviteter som er lidt ubekendte, men håbet er, at disse er afklaret inden medlemsmødet.

Det bør nævnes, at Jørgen er tovholder i forhold til kontakten til Fjordagers løb som er Fjordager løbet i april, og Marguerit løbet i september. Jørgen og PE aftaler det videre forløb vedr. Rose’ løbet i maj, hvor en del koordinatorer er forhindret.


Budget 2024 (forventet)
 
Vedr. årets budget for 2024 forventes der naturligvis indtægter fra Tinderbox samt eftersweep af pladsen ugen efter. Der er også en indtjening vedr. HCA Marathon, og derfor drøftes muligheder for forbrug. Mere om det senere.

Medlemsaktivitet (jævnført foreningens pæne kassebeholdning)

På grund af den pæne kassebeholdning undersøges muligheden af en tur for alle aktive medlemmer. For nuværende er ideen, at vi tager en tur med Å – farten og dette skal undersøges inden medlemsmødet. Måske bliver turen d. 6. september med efterfølgende spisning.

Eventuelt.

Naturligvis en del ”løs snak”, og dette i forhold til medlemsturen. Emnet fremgår tidligere i referatet. Ellers ikke noget vildt.

Næste møde.
 
I forbindelse med generalforsamlingen og medlemsmødet d. 8. april 2024

Referent: Poul Erik (29. februar 2024)